Ma 2024 február 22. Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.
b93c3ad97bf7fcc9f757295e21110071.jpg

Kitekintő - Nemzeti pontok

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Miyen pontokat követeljünk ma a politikától? Miért kéli öles lépeseket tennünk előre? Mikor és hogyan érünk célba?

1848 tavaszán a pesti fiatalok 12 pontban kö­veteltek változást az akkori politikától Mit lenne érdemes követelni ma a politikától és a kormánytól?

Szabadságunkat és függetlenségünket ki­vívtuk, bár csak napi küzdelmek árán tudjuk megőrizni e drága értékeket. Már jólétet és boldogságot kívánunk magunknak, csalá­dunknak és nemzetünknek e században: et­től azonban még távol vagyunk. A jóléthez és a boldogsághoz munkán és növekedésen át vezet az út: az első eredmények biztatók, de csak a rajtkőig jutottunk. Mégis, minden hibánk és tévedésünk ellenére itt áll előttünk az új világ. E század első évtizedeiben képe­sek leszünk valóra váltani reményeinket: új­ból van esélyünk egy boldog és jólétben élő európai nemzetté vélni. Mit kell tennünk?

Látnunk kell, hogy száz éven belül hatod­szor csap le ránk a történelem. Az első világ­háború és Trianon, az 1929-1933-as válság, a második világháború, az ötvenes évek dik­tatúrája, majd az 1990-es évek első felének nyugati nyitása és piacgazdasági átmenete óriási veszteségeket hozott számunkra. Ma éljük át a hatodik nagy csapást: a 2002 utá­ni kormányzás miatt legyengült országot derékba kapta a 2008 utáni válság. Egy év­tizedünk is rámehet, mire a gazdasági tönk­retétel belső és külső veszteségeit pótoljuk.

A jólét, nyomában a boldogság eléréséhez négy nagy területen kell teljes fordulatot el­érnünk. Előszón be kell tömni azokat az óri­ási lyukakat, ahol valósággal ömlik ki a pénz az országból - hol tudjuk, kihez, hol nem. Másodszor: le kell venni a vállalkozásokról és az emberekről a béklyókat. Harmadszor: ki kell aknáznunk a munka minden lehetősé­gét. Negyedszer: fel kell tárnunk és használ­nunk kell az összes növekedési forrásunkat.

Hol ömlik ki a pénz? A külföldre eladott belföldi monopóliumoknál: évi 3000 mil­liárdunk megy § láthatóan és láthatatta-nul. A felesleges bürokrácián: 2000 milliár­dunk. Az adókikerülésen: ez a másik 2000 milliárd. Az állami pazarláson: legalább 600 milliárd. Az államadósságra fizetett túl ma­gas kamaton: legalább 500 milliárd. A ma­gas munkanélküliségen: közel 200 milliárd. A túlzottan magas valutatartalék tartásán: 100 milliárdunk. Az állami korrupción: ez a másik százas.

Milyen gúzsok kötnek? A tőke, hitel, álla­mi garancia hiánya korlátozza a vállalkozá­sokat a munkahelyek teremtésében. Az erős középosztály hiánya visszafogja a fogyasz­tást. A belső piac szűkössége a beruházáso­kat. A külső piacra jutás gyengeségei a ha­zai cégek bővülését A belső monopóliumok akadályozzák új hazai cégek piacra jutását. A tudáshiány és a tudástőke torz szerkezete korlátozza az egész üzleti szektort. Az árfo­lyam és az alapkamat mai szintjei. Az infra­struktúra szűk keresztmetszetei a közleke­désben és információáramlásban.

Hol lenne több munka? Jobb képzettség­gel minden ágazatban. Minőségi felsőokta­tással bárhol. Közmunkában egyre több he­lyen. A 10 fő alatti mikro- és az 50 fő alatti kisvállalkozásoknál. A hiányzó 10 ezer erős középvállalatnál. A három - a munkaerőt ver­tikálisan alkalmazó - ágazatban: a turizmus­ban, a mezőgazdaságban és az építőiparban. A „statisztikailag" nem létező vállalkozóknál.

Honnan jöhetne a növekedés? Az új tech­nológiákból jöhet az új GDP kétharmada. A több munkát végzők révén. Az export bő­vüléséből. Az okos importhelyettesítésből. A magasabb hazai hozzáadott értékből. Az erősödő versenyképességből. A több beruhá­zásból. Az emelkedő fogyasztásból. Már minden elindult, de még jó sokáig kell öles léptekkel mennünk előre ahhoz, hogy célba érjünk.

Matolcsy György - hetivalasz.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Mozi világ (440) Nagyvilág (1309) Sport (729) Emberi kapcsolatok (36) Kultúra (6) Mozaik (83) Titkok és talányok (12) Vetítő (30) Jobbegyenes (2761) Szépségápolás (15) Autómánia (61) Heti lámpás (305) Rejtőzködő magyarország (168) Alámerült atlantiszom (142) Mondom a magamét (7420) Történelem (17) Tv fotel (65) Gazdaság (698) Gasztronómia (539) Tereb (146) Belföld (10) Irodalmi kávéház (535) Egészség (50) Flag gondolja (36) Életmód (1) Politika (1582) Nézőpont (1)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>