Ma 2024 július 20. Illés napja van. Holnap Dániel, Daniella napja lesz.
a005b8fc9c730ac5edaf19493632ac20.jpg

Régen minden jobb volt, még a terrorizmus is II.

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Az oly sokat emlegetett evolúció, a társadalmi és kulturális evolúció, egész érzete, ötlete, valamint minden fejlődés és haladás-illúzió a baloldal nyomásának eredménye, {...}

{...} és tulajdonképp minden tág értelemben vett „reakció” is erre válaszul fogalmazódik meg a jó öreg Edmund óta.

A konzervativizmus valódi talaja a reakcionizmus. Ahogy a „jobboldal” mindenkori heterogenitását ez a „reakció” adja, a muszlim közösségekből jövő asszimilációs ellenállás, az általuk kiépített párhuzamos társadalmak, és végső soron az ezekben kifejlődött új típusú terrorizmus is egy ilyen reakcióként értelmezhető – ha tetszik ez nekünk, ha nem.

Az új terror egy évszázados, zárt folyamat része, mely folyamat ciklikusan újra és újra ismétlődve újabb és újabb formákat ölt, csak mivel eddig nem volt része az iszlám kultúra, tulajdonképp a régi terrort forgatta önmagában. Az új elemként az európai iszlám már nem úgy reagál, mint a régiek, tehát az egész rendszer is borul, hisz nincs válasza. És mint látjuk, a modern, 300 éve töretlenül haladó baloldal világot megváltó társadalmi aktivizmusa kudarcról kudarcra halad, kataklizmáról kataklizmára lépked.

A Nagy Francia Forradalom, a kommunizmus egyaránt megbuktak, és a maga 70 éve után ez a fogyasztói társadalom is pont akkora kudarc, mint amilyennek a tervgazdálkodás bizonyult. A liberalizmus pont úgy bukik meg, ahogy a szocializmus kísérlete: optimista szólamokkal hitegeti magát a cél tökéletességéről, közben erőszakosan ordítozva vallásellenes programokat folytat, a valósággal szembesülni képtelen és rohamosan pusztítja maga alatt saját népét, a végén pedig felszámolja önmagát. Csak épp sokkal véresebben, sokkal radikálisabban teszi ezt most, mint mondjuk Brezsnyev és Gorbacsov tette a Szovjetunióban. És ennek a mostani erjedési folyamatnak a következménye az új terror is.

Elég csak rápillantani a Brüsszeli hétköznapokra. A liberális mintavárosnak kitalált európai multikulti főváros egy harmadik világbeli nyomortelephez hasonló polgárháborús zóna lett.

A párizsi mészárlás is egy erre mutató példa, elvileg a Nagy Francia Forradalom Felvilágosult Győzelme után ilyen barbárság az Európai Baloldali Eszmeiség progresszív fővárosában, a dekonstrukció és posztmodern bölcsőjében, szinte nem is lehetne lehetséges. Ez simán célirányos franciaellenesség az új terror részéről. Saint Denis városa és a benne szétlőtt ház 500 méterre található a francia forradalmárok által feldúlt ősi francia királyi szentélytől, az arabverő Martell Károly egykori nyughelyétől és már majdhogynem Auschwitz-sűrűségű szimbólummá kezdi kinőni magát.

Most még ugyan csak a folyamat elején tartunk, meg osztogatjuk a menekülteket, ahogy egykoron Csehszlovákiát, természetesen a hosszú távú béke érdekében, a nagyok fenyegetik és zsarolják a kicsiket, beindult a Kállay-kettős Magyarországon, a kardcsörgetés a lengyeleknél, a szerbek elkezdték olajozni a puskáikat.

A klímaváltozás miatt láthatjuk, 10 éven belől cirka 100 millió ember fog nekiindulni Európának – puszta túlélési ösztönből. És őket visszatartani vajmi kevéssé lesz lehetséges, ha már a főpróbán ilyen csúnyán vérzik el az egész utópisztikus európai felépítmény.

A balosok persze most is rohadtul optimisták, leseggfejezik azt az eszmetársukat is, aki legalább minimális lépést tesz a Valóság felé. Mondjuk elolvas egy ENSZ tanulmányt, vagy ránéz egy térképre, meg saját baromságai helyett más véleményeket is figyelembe vesz. Vagy tájékozódik és nem állítja, a migrációnak és a terrorizmusnak nincs köze egymáshoz, megírta a HVG is, hogy szőke, kékszemű, normandiai fiatalok voltak a párizsi hóhérok.  Persze, mindezek után is reménykednek a békés feloldódásban, de úgy, hogy saját ködös vágyaik vetítik rá mindenre, az övékkel szögesen ellentétes oldalon álló értékekre, szándékokra és emberekre

A kommunistákhoz hasonló hurráoptimizmus saját háborgó lelkiismeretük megnyugtatását szolgálja csupán. Az általuk lobogtatott sikersztorik hitelessége vetekszik egy termelési beszámolóval a nyolcvanas évekből, az ő fejlett nyugatuk meg olyan, mint Brezsnyev létező szocializmusa volt. A francia forradalom és a napóleoni háborúk borzalma után az első világháború már sokkal durvább volt, majd erre jött a második is. A fejlődés nyomására a reakciók is egyre radikálisabbak, elkeseredettebbek és véresebbek voltak.

Ma már a pápa is – aki amúgy pár hónapja még a homokba dugta a fejét és migránsokat simizett – Harmadik Világháborút emleget.

Eközben a balos értelmiség magának is ellentmondva egyszerre beszél arról, hogy Európának szükségszerűen (Ó, az a fránya marxizmus mindig – azt sosem képesek meghaladni a leghaladóbbak) pusztulnia kell és arról, hogy megmarad. A valóságban épp az általuk felvázolt történelmi dialektika, a haladás és fejlődés erőszakossága és terjedése biztosítja azt, hogy az öldöklés terén is lehet számítani arra, egyre brutálisabban fogja felülmúlni a következő konfliktus az előzőt. Globális világégések követik ezeket a fejlődési ugrásokat, és ezen ugrások során keletkező újabb konfliktusok is egyre véresebbre mutálódnak.

A fejlődés eddigi dialektikája azt diktálja, hogy a következőkben a – dzsihadisták által is – főellenségnek kikiáltott zsidókkal nem ilyen „humánus gázkamrás módon” végeznek, hanem mondjuk a napon aszalják a levágott fejeket. Ez a mostani háború nem olyan „civilizált és tiszta lesz”, mint Auschwitz volt, de nem is lesz szorítható a hátsó kertbe, ahogy a Hidegháború proxy háborúi Afrikában, Ázsiában vagy éppen a jelenleg Európába áramló emberek országaiban zajlottak.

A lehető leganalógabb, machetés belezős-fejezős öldöklés lesz, pont úgy, ahogy azt Albert Einstein megjósolta.

Auschwitznál ott volt a tömeggyilkosság steril embertelensége, az új terror azonban visszahozza a mészárlás sokkoló emberségét. Tulajdonképp helyrebillentik azt, amit a Világ korábban elrontott. Hosszú távon, de elég radikálisan szabadítják fel Európát a szuper-racionalitások és az egymást fedő értelmezések és absztrakt, kifacsart, jelentéstől megfosztott fogalmainak zűrzavarától. A Modernitás Feloldhatatlan Paradoxonát (melynek csúcspontja volt az „iparosított Halál”, azaz Auschwitz) a sivatag közepén rebootolt, posztmodern díszlet-rekonstrukcióként létrehozott, a múltat pusztító, eközben a régi erkölcsök felé ácsingózó, CGI-ozott kalifa-témapark, a 7. század giccses, ám annál véresebb díszletei teszik zárójelbe. Az IS-kalifátus a toborzó videókkal, a hős mudzsahedek giccses ömlengő szerelmes leveleivel, ezzel párhuzamos napi szintű embertelen erőszakkal olyan, mint a világtörténelem legvéresebb cosplay tábora. Vérrel és halállal írt real-ife szerepjáték. Stílszerűen akár hívhatnánk Assassins Creed 3D-nek melyben a bérgyilkosok hitvallása nem más, mint egy apokaliptikus iszlám szekta tanítása.

A posztmodern csúcspontja.

Tulajdonképp Foucault legvéresebb lázálma a dekonstruált iszlám. Ahogy Foucault rohangált élvezkedve a felforgató, de céltalan marxista egyetemisták között, imádta Iránt és rajongott az iszlám forradalomért, úgy rohangálnak ezek az európai muszlim huszonévesek most a bombákkal. Az alapvető emberi természet – és annak életre vágyó és pozitív természete – az Eszmék és Dekonstrukciók rabjává lett. Az emberi természet totálisan levált a társadalomról, mint olyanról és ez a félelmetes.

Nem az IS és nem is az al Kaida az igazi ellenség.

Hanem van valami társadalmi, valóságban nem létező dolog, amiről elvileg mindent lehet tudni és ezzel szemben kezd el létezni van valami emberi, ami létezik, de semmit nem lehet tudni róla. Nem lehet megfejteni az új terrorista elméjét, és nem lehet meggátolni társadalmi eszközökkel valami olyasmit, amely társadalmi aspektusból értelmezhetetlen. Bármennyire is szeretné a libsi értelmiség ezt a társadalmi integráció hiányosságaira, a kamaszkori kilátástalanság vagy az elidegenedés, sőt a 150 évvel ezelőtti gyarmatosításra visszavezetni. Mert amit ezek az emberek tesznek, amiért küzdenek, egy alapjaiban premodern, mondhatni misztikus küldetés, mely pont onnan táplálkozik, amit a szekuralizáció 300 év alatt kiüldözött Európából. De amit az iszlám kultúrkör 99%-os többsége megtartott érinthetetlen egységben, s amivel most visszatérnek Mohamed korába, az ő eszközeihez és gyakorlataihoz.

Megoldás lenne az, hogy Európa is hasonlóan reagál és visszatér a még közvetlenül reagáló premodern-filozófiához, sőt, ha tetszik a misztikához. Mert miközben azzal tetszelgünk,  ismerjük a fekete lyukak működését meg a távoli csillagokat, igazából semmit nem tudunk magáról az emberről.

Mondhatjuk, hogy az iszlám buta és barbár. Tény, ahogy az is tény, hogy rengeteg, ezen a területén élő embert motivál a könnyű megélhetés, a biztos életben maradás, a nyugati lét könnyedsége. Ezért indulnak neki millió számra. Ugyanakkor ideérve ezek az emberek más immunrendszerrel, más neveltetéssel, más háttérrel rendelkezve automatikusan reagálnak arra, ami itt Európában fogadja őket, és mivel számukra elképzelhetetlen ez a fajta nihilizmus, a rájuk erőltetett fogalmakat – meg ha értik – nem képesek elfogadni. Beindul egy olyan logika, melynek a végén az övbombák és az új terror arzenálja áll.

Európa passzív halál-kultuszára a Szent Dzsihád aktív halál-kultusza a válasz.

Csakhogy mögöttük szoros családok, sok-sok gyerek, növekvő népesség, fiatalok tömegei állnak, Európa mögött – meg mint láthatjuk – a nagy semmi. Hisz lehet a hadsereg harmincszor ütőképesebb, a fegyvertelen migránsok úgy hatolnak Európába, mint kés a vajba, s rajtuk keresztül már az új terror mudzsahedjeit sem gátolja semmi.

Assassins Creed. A bérgyilkosok hitvallása. Érdekes ez a szó, az assassin, a keresztesek idejéből ered és arab eredetű. Az assassinok egy dzsihadista szekta voltak Szíriában. (حشّاشين Ḥashshāshīn) a shíta eredetű Nizari Iszmail követői voltak, akik még a szektánál is szektásabbak voltak, tehát a 11. században pont úgy viszonyultak a többséghez, mint most a vahhabita szektán belül is szektának számító IS assassinok a békés muszlim többséghez. Az assassinok központja egy szír erőd volt, melyet szellemi vetetőjük Hassan i Sabbah uralt, és kb. olyan volt, mint manapság az Iszlám Állam területe. Egy senki által el nem ismert szektárius állam az államok felett, ahol hírhedté vált kiképzőtáborokat tartottak fenn, ahova a lelkes fiatalok mentek assassin kiképzésre. Ahol a merénylők modern szakmájának alapjait tették le. 1080-ban alapították és 300 éves működésük alatt kivégeztek egy halom keresztes lovagot, királyt, két kalifát, imámot, és még egy török szultánt is.

Végül a mongolok küldtek szárazföldi csapatokat 1256-ban Alamutba, az Assassinok ismert fő erődítményébe.

A szunniták is rettegtek tőlük, mert tökéletesen vegyültek el a korabeli migránsok között, hogy aztán sokszor öngyilkos, látványosan véres merényleteiket végrehajtsák. Még a nagy Szaladin seregeit is sikeresen verték vissza 1176-ban, amikor expedíciós hadjáratot indított ellenük. Tehát még az akkori mérsékelt iszlámtól a keresztényekig terjedő nemzetközi katonai koalíció is kevés volt megfékezni őket. Nevük állítólag onnan ered, hogy merész merényleteik előtt többnyire szénné tépték az agyukat. A mongolok azonban csupán azt érték el, hogy egy titkos szektává tették őket, akik a Nizari közösségben bújtak meg, mint a betyárok.

Még a 19. században, a híres orientalista, Joseph von Hammer Purgstal is találkozhatott még állítólagos assassinokkal a Nizrani közösség hegyi falvaiban. Az assassinok azonban inkább voltak iszlám Robin Hoodok történetük során, mivel civileket ritkán, sőt egyáltalán nem bántottak, ennek is köszönhették, hogy évszázadokon át rejtegették őket a hatóságok elől. Feljegyezték róluk kivételes műveltségüket, mivel merényleteik előtt szorgosan tanulmányozták célpontjaik nyelvét, kultúráját, vallását, tudományait, hogy minél hatékonyabban vegyülhessenek közéjük.

ISIS. A különbség csak annyi, hogy az ISIS szunnita, és hogy szemmel láthatóan nem osztják az assassinok azon gondolatát, hogy civileket nem bántanak. A többi stimmel.

]]>www.tutiblog.hu]]>

Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következő címen: ]]>https://www.facebook.com/flagmagazin]]>
- Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Vetítő (30) Heti lámpás (322) Tv fotel (65) Gasztronómia (539) Egészség (50) Belföld (11) Rejtőzködő magyarország (168) Politika (1582) Történelem (18) Sport (729) Életmód (1) Kultúra (9) Alámerült atlantiszom (142) Mondom a magamét (7725) Mozi világ (440) Nézőpont (1) Emberi kapcsolatok (36) Nagyvilág (1310) Flag gondolja (36) Autómánia (61) Irodalmi kávéház (537) Tereb (146) Szépségápolás (15) Jobbegyenes (2825) Mozaik (83) Gazdaság (713) Titkok és talányok (12)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>