Ma 2024 július 17. Endre, Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.
a57ef57fdde68aa490cc91b88f202c27.jpg

A Szepesi prépostság temploma

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Ludwig Emil megmutatja nekünk a rejtőzködő Magyarország eldugott kincseit, melyek mellett sokszor figyelmetlenül elhaladunk a mindennapi rohanó életünk során. Vigyázzunk ezekre a páratlan kincsekre, hiszen ezek a kincsek alappillérei szeretett Hazánknak.

A Szepesség a történelmi Magyarország egyik legnagyobb területű, természeti szépségekben és művészeti kincsekben máig leggazdagabb régi vármegyéje.

]]>13-o-foto]]>

A kései román kor stílusjegyeit láthatjuk a nyugati díszkapun és az ikerablakos harangtornyokon ( A szerz felvétele)
Lenyűgöző tájképét nyugaton a Magas-Tátra, északon a lengyel határvidék, körös-körül őserdők borította hegysorok alkotják. A folyók mentén, völgyekben, kies lapályokon vertek gyökeret a 10-12. századi magyar/kabar határőrök – a szepesi „tíz lándzsások” –, majd a tatárjárás után német földről családostól ide települt szász erdőmunkások. Utódaik nyolc évszázadon át védelmezték, építették-szépítették a honukat.

„Szepes vármegye ma is fönnálló s közel kétszáz templomának legalább is háromnegyed része a XIII-XIV. századig vezetheti vissza múltját. Eredeti állapotában e templomok közül jóval kevesebb maradt fönn” – írta Divald Kornél a Szepes vármegye művészeti emlékeit ismertető művében, 1905-ben. Valóban: a talán tucatnyi Árpád-kori eredetű, a szűkös területhez képest azonban meglepően nagyszámú gótikus építményekből még a 21. század elején is találni hatvan-hetvenet öreg falvakban, ódon kisvárosokban.

Amikor először jártam végig, 1972-ben a szepeshelyi Káptalansort, szél szaggatta tetejű, omló vakolatú barokk paloták szegélyezték az egyetlen macskaköves utcát. A tizennégy kanonoki házat csak 1990 után, jelentős nyugati egyházi donációval hozták rendbe. A remek egyházi műemlékegyüttes ikonikus része a kéttornyú székesegyház (képe sokaknak ismerős lehet a megunhatatlan Fekete város című tévéfilmből).

Árpád-kori okleveleinkben Silva Zepusnak – Szepes-erdőnek – nevezték a már Szent István királysága alatt megszervezett várispánságot, amelynek központja a ma is látható, irdatlan nagyságú szepesi vár volt.

Nem messzi tőle, a Szent Márton-hegyen épült első szentegyház festői látványa uralja a tájat. Divald szerint a prépostság 1198 körül történt alapítása előtt nem készítettek kőből templomot e vidéken; a történetírás III. Béla király fiát, Imre királyt (1196–1204) tartja az első egyház első építtetőjének. Fenntartása az esztergomi érsek kegyurasága alá lett rendelve. A különböző időbeli részletekből áll egybe a román kori, és a több gótikus korszakban készült impozáns, kéttornyú templom.

Legkorábbi része a három egyforma magas hajó alkotta 13. századi, bimbós fejezetű pilléreken nyugvó, lapos boltozatú, 24 méter hosszú, 19 méter széles gyülekezeti tér, amely már a tatárjárás előtt elkészült, Szent Márton tours-i püspök tiszteletére. Az 1241-ben megrongált templomot 1245 és 1273 között Mátyás szepesi prépost renováltatta, bevégezve a nyugati hajószakasz boltozását, valamint a kegyúri karzat és az előtte álló toronypár megépítését. A kései román kor stílusjegyeit láthatjuk a nyugati díszkapun és a vakárkáddíszes, ikerablakos harangtornyokon.

A keletre néző szentély már a csúcsíves stílus jegyében kapta új arculatát: Hunyadi Mátyás uralkodása alatt, 1462–1478 között csillag- és hálóboltozatos apszis került a régi helyébe. A legnagyszerűbb épületrész mégis csak a templom déli oldalához 1488 és 1493 között „odaragasztott”, érett gótikus Zápolya-kápolna, Imre és István nádorok egész alakos, már-már a reneszánszba hajló vörös márvány sírköveivel. Az északi mellékhajó falán láthatjuk a magyarországi történelmi festészet legrégebbi emlékét: a Károly Róbert királlyá koronázását ábrázoló hatalmas freskót. Az Árpád-ház kihalását (1301) követő évtized trónviszályaiból győztesként kikerült nápolyi herceg (V. István király unokája), I. (Anjou) Károly 1310-ben nyerte el Szent István koronáját. Még meg kellett küzdenie az ország feletti uralomért viszálykodó kiskirályokkal, de 1312-ben a Hernád menti Rozgonynál Károly Róbert, szepesi nemesek és a kassai polgárok döntő segítségével legyőzte az Amadé-fiakat. Ennek emlékére – Károly 1318. évi szepességi látogatása előtt egy évvel – készült el a pompás falkép. Az uralkodó a középen trónoló Szűz Mária alakjától jobbra, fején a koronával látható, mögötte a fegyveres szepesi várnagy; balra Tamás esztergomi érsek és Henrik prépost mutatja fel a királyi jelvényeket.

A páratlan értékű képre 1861-ben bukkant rá egy lőcsei tanár a mészrétegek alatt. Ipolyi Arnold akadémikus ismerte fel a jelentőségét: művészeti és történeti kapcsolatát a nápolyi udvarral. Az 1880-as években Storno Ferenc építész restaurálta, nem a kellő módon.

A Szepesség, (a később világörökségi rangú) Lőcse óvárosával és páratlan műkincseivel együtt 1920-tól Csehszlovákia része lett. A két világháború közötti, azután a szocialista államnak nem volt szívügye magyarok és szászok történelmének, kultúrájának megőrzése. A második Szlovák Köztársaságban újabban meglepő igyekezettel foglalkoznak a műemlék épületek régészeti kutatásával és renoválásával, sor kerülhet a falképre is.

Jobb későn, mint soha – mondhatjuk erre.

A sorozat 2001. június 24-től 2015. február 28-ig a Magyar Nemzet szombati magazinjában jelent meg.

Ludwig Emil - ]]>www.magyarhirlap.hu]]>

Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következő címen: ]]>https://www.facebook.com/flagmagazin]]>
- Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Politika (1582) Történelem (18) Nézőpont (1) Gasztronómia (539) Alámerült atlantiszom (142) Heti lámpás (322) Jobbegyenes (2825) Szépségápolás (15) Gazdaság (713) Egészség (50) Emberi kapcsolatok (36) Életmód (1) Mozi világ (440) Sport (729) Tv fotel (65) Titkok és talányok (12) Rejtőzködő magyarország (168) Tereb (146) Belföld (11) Nagyvilág (1310) Autómánia (61) Flag gondolja (36) Mozaik (83) Mondom a magamét (7713) Kultúra (9) Irodalmi kávéház (537) Vetítő (30)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>