Ma 2021 április 18. Andrea, Ilma napja van. Holnap Emma napja lesz.
migran.jpg

Antidogma - A multikulti utópia és következményei

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)
Nincs kedvünk egy multikulti gettóban élni? Akkor öntudatlanul is rasszisták vagyunk. Ilyen egyszerű.

Fogadjuk el. Mindnyájan azok vagyunk: a génjeinkbe kódoltan. Ez alól a biológiai törvényszerűség alól a fajkeveredés apostolai, az antirasszizmus agitproposai sem jelentenek kivételt, etnomazochistává agymosott birkanyájukról nem is beszélve. Mindennapi társadalmi viselkedésünkben számtalan tanújelét adjuk ösztönös rasszizmusunknak. Ezt bizonyítja többek között a fehérek menekülése a nyugati metropoliszok egyre „színesebb” belvárosaiból (az ún. white flight), a szegregált fehér magániskolák léte, a vegyes fajú párkapcsolatok és házasságkötések – a hollywoodi filmekben reklámozott „PC-etalonhoz” képest – viszonylag elenyésző száma stb. Ami pedig a harmadik világból a fehér országokba özönlő új honfoglalókat illeti, civilizációs normáik alapján ők képviselik a rasszizmus netovábbját.

Már a fehérek mostani nemzedéke is kaphat némi ízelítőt a globalista rendszergazdák boszorkánykonyhájában kifőzött multikulturális projekt „áldásaiból”, amely azonban a gyermekeikre nézve végzetesnek ígérkezik. A legrosszabb esetben ugyanaz lesz a sorsuk, mint az észak-amerikai indiánoké, és rezervátumokba kényszerített egzotikus fehér diaszpórákat fognak alkotni egy „fekete” tengerben. Hogy ez a feltételezés csak apokaliptikus fantazmagória lenne, félnótás konspiracionisták minden alapot nélkülöző képzelgése? Nos hát, a kulturbolsevista társadalommérnökség utópiáinak „tudományos” alátámasztására használt szociológiával ellentétben – amely jellemző módon az emberfajok létezését is tagadja, „társadalmi konstrukciónak” minősítve azokat – a demográfia egy egzakt tudomány, és ha a jelenlegi tendencia fennmarad, akkor néhány évtizeden belül a nyugat-európai nagy népességcsere törvényszerűen bekövetkezik. Az afrikaiak, akik a fehér orvostudománynak köszönhetően a történelemben példátlan népességrobbanást produkálnak, szó szerint meg fogják szállni földrészünket. Ez a nyulakéhoz hasonló reprodukciós stratégia jelenti a legnagyobb fenyegetést az európaiak jövőjére nézve, akik ennek ellenére készek nagylelkű (és minél nagyobb az allogén megszállók nagycsaládja, annál nagylelkűbb) szociális segélyekkel szubvencionálni a saját lecserélésüket. Miközben az afrikai porfészkek patriarchái egész háremeket tartanak fenn feleségekből, a „betevő” asszony nélkül maradt fiatal férfiak Európába özönlenek ön- és fajfenntartásuk reményében. Nem éppen szívderítő perspektíva, ha tekintetbe vesszük az afrikaiak civilizációs „vívmányait”, hiszen Fekete-Afrikát még napjainkban is kizárólag a nyugati humanitárius segítség és a fehér ember know-how-ja gátolja meg abban, hogy visszaessen a civilizációs fejlettségi szintjének megfelelő (írott nyelv, naptár, háziállatok, mezőgazdaság, fémmegmunkálás nélküli) történelem előtti korszakba.

A raszializmus – amely pusztán konstatálja az emberfajok létezését, de a rasszizmustól eltérően nem állít fel köztük hierarchiát – nem egy hiedelem vagy egy ideológia. A tudománynak kell eldöntenie, hogy az a nevetséges állítás, miszerint „a bőrszín kivételével a fajok azonosak”, megfelel-e a valóságnak. Márpedig a tudomány már régóta kimondta, hogy a bőrszínen túl a fajok közötti különbségek a csontváz felépítése, a koponya alakja, az agy térfogata, a hormonális szint, az intellektuális képességek (IQ-szint) stb. tekintetében is nyilvánvalóak. Tudományosan tehát eldőlt a vita. Azokat, akik tagadják ezt a realitást, ugyanúgy kellene kezelni, mint az antievolucionistákat. Valójában a faji egalitarizmus csak a kreacionizmussal kompatibilis, mivel az evolúciós elmélet szerint a különböző környezetben kifejlődött csoportok szükségképpen különböző fejlettségi szintre jutnak. Csak egy mindenható isten teremthetett volna spontán 6000 éve azonos embereket az Északi-sarktól a Déli-sarkig. A faji egyenlőség egyfajta misztikus hiedelem, amely udvari ideológusok lobotomizált agyából pattant ki politikai megrendelésre. A tragédia az, hogy a szaktudósok kivonultak a nyilvános vitából. Hivatásuk gyakorlása közben az orvosok, biológusok, genetikusok persze különbözőképpen kezelik a fajokat, mert a valóság megköveteli tőlük, de a szakterületükön kívül szavuk sincs a témában. Kompetens szakértők szakmai állásfoglalásai helyett dilettáns politikai komisszárok ex cathedra kinyilatkoztatásai uralják a közbeszédet, akik mind átestek a humán tudományos karokon gyakorolt szisztematikus agymosáson, egyfajta kötelező beavatási szertartásként mindenki számára, aki napjaink átpolitizált tudományos közegében szakmai karrierre vágyik. Ezek a trockista-marxista propagandatanszékek egy olyan értelmiség kitenyésztésén ügyködnek, amely képes lenne megmagyarázni a hatvanas évek óta de facto hatalmon lévő progresszista ideológia nyilvánvaló kudarcát, képzeletbeli fasisztákat kárhoztatva miatta.

Akárcsak a kommunisták, akik szentül hitték, hogy a kommunizmus azért nem működik, mert több kellene belőle, napjaink liberálisai is meg vannak róla győződve, hogy még több multikulturalizmussal, politikai korrektséggel, feminizmussal, „toleranciával”, bevándorlással a dolgok jobban fognak menni, holott az utóbbi fél évszázad éppen az ellenkezőjét bizonyította. A mágikus gondolkodás iskolapéldájával állunk szemben. Ideológiájuknak, amely olyan szép elméletben (ahogyan egyébként a kommunizmus is), folyamatosan ellentmond a gyakorlat, de ez nem gátolja meg őket abban, hogy vakon higgyenek benne. Ami a történelem örökös birkáit illeti, ők majd csak akkor fognak észhez térni, amikor a korszellem (Zeitgeist) elrendeli, hogy normális dolog jobban szeretni az övéiket, mint a „másokat”. Most még a jobboldal ebben a kérdésben is állandó defenzívában van, mert az évtizedek óta tartó liberális médiapropaganda hatására a közvélemény – legalábbis Nyugat-Európában – automatikusan a „Gonosz” táborába sorolja a nacionalizmust. Ezt a tényállapotot megváltoztatni sziszifuszi vállalkozás, de mint a Brexit és Trump győzelme is mutatja, nem teljesen reménytelen. Ha majd a nonkonformista gondolkodók egy kritikus tömege „rehabilitálja” a nacionalista eszméket, minőségi ugrás fog bekövetkezni, és a közvélemény hirtelen tábort vált. Mert a történelem mindig megismétli önmagát.

Gazdag István - ]]>www.demokrata.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Mozaik (83) Flag gondolja (33) Emberi kapcsolatok (36) Kultúra (6) Sport (729) Tereb (140) Titkok és talányok (12) Történelem (14) Gasztronómia (539) Életmód (1) Autómánia (61) Egészség (50) Alámerült atlantiszom (142) Belföld (6) Politika (1578) Heti lámpás (254) Jobbegyenes (2008) Tv fotel (65) Gazdaság (657) Mondom a magamét (5232) Mozi világ (440) Rejtőzködő magyarország (171) Vetítő (37) Szépségápolás (15) Irodalmi kávéház (505) Nagyvilág (1454)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>