Ma 2024 július 20. Illés napja van. Holnap Dániel, Daniella napja lesz.
c59fa7a2fd3cea27dad13baa04dd1066.jpg

Czigányviccz

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

Tradíczióimhoz híven, ám ezúttal mégis rendhagyó komolysággal kívánok közlődni ama nagybecsű olvasónép felé!

A stádium ugyanis roppant bosszantó, s kikívánkozik belőlem az óhaj: a Magasságos Úristen veszejtse el végtelen kegyelmében mind a beste, fillentő kurafit, amely kikélni volt a hétköznapok czigányai védelmében, s neki megy amannak a máskülönben gyakorta mosdatlan szájú, félig svábiánus zsurnalisztának, mely ezúttal, s alighanem véletlenül az igazat méltóztatta papírra vetni!

Malőr volna czáfolni ugyanis, hogy ez az absurd módon Bayer névre keresztelt ficzkó (tudniillik ilyesféle névvel a sarki patikát illetik, ám amaz medicina-manofactura judeanusok birtokában áll) főn lelte a szeget, miképpen leskribálta ama zömben lévő czigányi tempó esszencziáját, mely csakugyan megkeseríti a nobilis polgárság életit a provincziák söntéseitől egész a nagyváros omnibuszaiig.

S bár jómagam szerettem volt értekezni emerről, szóljék javamra kipattant haragom, s megkövetendő tajtékom tárgya, mely szerint a csendőrségen voltam kénytelen ecsetelni státusom, hogy tudniillik a közeli czigányok megpotsékolták szerény majorságom egyébiránt fölséges jószágállományát! S mire pennához ragadottam volna ujjaim, ez a Bayer már a bitóra várakozott irománya miatt a liberthariánus tsőtselék akarása által.

Mentse kegyelmemet a Boldogságos Szűzanya attól, hogy efféle középosztálybeli tollkoptatókat vételezzek oltalmamba! Annál is inkább, hisz az eke szarva mellett úgy fest, megedződött legénnyé lett, s aligha érzi majd szükségét sétapálczám tőrje védelmének, avagy a zsebembe hordott disznóláb hasznának! Ám nem állom meg, hogy ne kéljek ki ama fertelmes népek ellenében, kik inverz világuk doxazmáitól gyötörve állítják a dolgok antagonizmusát! Ez utóbbi kutyafattyaknak javaslom, hogy poroszkáljanak tova a Leonardo Da Vinci utczán (mely eretnek szélhámosnak utczanévvel való illetése önmagában is lesújtó), majd ama Práter utczán (mely utczanév ugyancsak nonsens, lévén ily' szó nem ösmeretes az magyar nyelvben, ellenben a "fráter", avagy "páter" szavakkal) is korzózzanak két fertályórát éjnek évadján, egy szemre valóbb fehércseléd elvtársukkal.

Mert amennyiben az úgynevezett "Tumblr" nevű electromos micro-krónika folyamában oly' nagy szavak vétetnek "monitorra", mint "Az a baj, hogy bayerzsolti időnként odaszarik a közbeszéd asztalának közepére, aztán a szagot legyezgetjük egymás felé, hogy mindenki érezze milyen büdös", világos, hogy ezen elv hűséges alattvalói expressis verbis fognak örvendezni annak, midőn a fennebb emlegetett utczasarokon az általuk megbetsült czigány honfitársak valóban odaganajoznak a kapualjba, mellőzve mindenféle jelképes modorosságot, majdan mobilkommunikácziós kézi készülékeikből áradó hangos tamtammal kísérve eltulajdonítják kéznél lévő vagyonjukat egy kipattintható kaczor által.

Imigyen ceterum censero: ki a valóság közepében leledzik, s nem holmi hallatlan egalitarista, s csupán elmebéli fertőben tengődik, ne álltassa magát efféle hisztériával! Rendes embernek e tsőtselékből jövő hüsztéria nem kávéház. Inkább méltóztassák szorgalmazni ama csendőrség újbóli megerősítését, kik vaskos huschanggal páholják a czifra szinezetű martalóczokat, amennyiben amazoknak kedvük támad rakonczátlankodni. A czigányság derék része pediglen iszkoljék a kávéházakba hegedálni, mintegy elnyomandó az onnét rádióból kurjongató, s kibírhatatlan virtschaftot.

]]>alternativa.blog.hu]]> - ]]>antidogma.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Politika (1582) Irodalmi kávéház (537) Kultúra (9) Autómánia (61) Egészség (50) Belföld (11) Rejtőzködő magyarország (168) Vetítő (30) Gasztronómia (539) Sport (729) Mondom a magamét (7719) Emberi kapcsolatok (36) Alámerült atlantiszom (142) Flag gondolja (36) Mozi világ (440) Heti lámpás (322) Titkok és talányok (12) Történelem (18) Gazdaság (713) Nézőpont (1) Jobbegyenes (2825) Tv fotel (65) Mozaik (83) Tereb (146) Nagyvilág (1310) Szépségápolás (15) Életmód (1)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>