Ma 2022 november 28. Stefánia napja van. Holnap Taksony napja lesz.
A forradalom hiábavalósága

A forradalom hiábavalósága

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)
Már folyik a háború: életre-halálra.

Az ember legtermészetesebb törekvése, hogy harmóniára vágyik. Rendre, békességre magában, maga körül, boldogságra és egyetemes békére azon a kis földdarabon, ahol tartózkodik. Mindenfajta radikális változásnak csakis akkor van jogosultsága, ha a harmónia kibillen, és muszáj visszaállítani az eredeti állapotot.

Ha például zsarnokság uralja el az ember hazáját, ha a saját, a családtagjai és a honfitársai élete veszélybe kerül. Ha tort ül a gonoszság, és nem maradt más hátra, mint ledönteni a bálványt, kifordítani Sztálin elvtársat a saját csizmájából a Hősök terén.

A liberális nem ismeri a nyugalomnak és a harmóniának ezt a természetes állapotát. Életrajzából és elhibázott szocializációjából fakadóan állandó forradalomban él. Baloldali hívők sokaságával találkoztam életem során, kiegyensúlyozott, hagyományos háttere szinte egyiknek sem volt. Vagy valamilyen sötét titok lappangott a családi díszletek mögött, vagy eleve nyomasztó környezetből származott az illető, de a lényeg, hogy családot alapítani nemigen tudott, illetve, amiben élt (él), maximális jóindulattal sem nevezhető családnak. A magány, az elszigeteltség, a gyermekkori hátrányok miatti bosszúvágy logikusan torkollik a forradalomba, az egész társadalomra kiterjesztett felforgatásba. A történelem összes nagy forradalmára sérült, beteg, a polgári társadalomba beilleszkedni képtelen zsarnok: ugyanaz az életrajza Leninnek, Sztálinnak, Hitlernek. Ezekkel tart eszmei rokonságot az olyan ember, aki örökös nyugtalanságában mindent szétzúzna a régi világból.

Lenin eredetileg a polgáriból a szocialista forradalomba való közvetlen „átnövésre” alkotta meg a permanens forradalom kifejezést, de talán maga sem gondolta, hogy a megfogalmazással jóval mélyebbre hatol. A baloldali embernek, legyen szocialista vagy liberális, a permanens forradalom, vagyis az állandó, folytonos és vég nélküli küzdelem a vezércsillaga. A világot gyűlöli, ezért fenekestől fel akarja fordítani, és ebben a harcban nincs megnyugvás, nincs megállás. Már a jakobinusok és az orosz bolsevikok is bebizonyították, hogy amikor elfogy az ellenség, akkor egymást is lemészárolják, mert az erőszak, a folytonos forradalom logikájából ez következik. Barát és ellenség nem a valóság szerint különül el egymástól, hanem az ideoló­giai előírások szerint.

Éppen ez a vonás, az ideológiának való kényszeres megfeleltetés különbözteti meg a népfelkeléseket a forradalmaktól. 1956 klasszikus népfelkelés, hiszen az eseménysorozatnak nincsen ideológiája, illetve csak annyiban, amennyiben egyes résztvevők utólag belemagyarázták a saját szempontjaikat. Az ellenség a kommunista hatalom, az egész társadalmat megnyomorító, mindenkit halállal fenyegető zsarnokság. Ez ellen lépnek fel az emberek teljes egyetértésben, és néhány kollaboránstól eltekintve először is szabadságot akarnak a hazának, a társadalmi berendezkedés részletkérdéseit nem az utcán vitatják meg. Ezzel szemben a forradalmár mindig marginális, kisebbségi, de erőszakossága és gátlástalansága miatt eredményesebb a passzív többségnél. Társadalmi közmegegyezés híján ideológiai program szerint cselekszik: Marx tanításaiból, Lenin kottájából, Soros György embereinek útmutatásaiból szervezi meg a forradalmát. Ha azonban győzne, a forradalma folytatódna, nem pusztán addig, amíg a régi társadalomnak az írmagját is ki nem irtotta, hanem az ideológiai kényszeresség miatt örökké, az utolsó csepp vérig.

A forradalom tehát minden esetben ideológiai hátterű, és nem meglepő módon baloldali. Jobboldali forradalom nincs. Legfőképpen azért, mert a jobboldali ember nem is jobboldali, hanem régi, hagyományos, normális, eredeti, míg a baloldali, a forradalmár csak válasz, antitézis, következmény. A normális embernek nincs szüksége bakugrásokra a történelemben, mert pontosan tudja, hogy csak a körülményei változnak, a lényege soha. Ezzel szemben a forradalmár a folyamatos megigazulás híveként hisz a fejlődésben, pontosabban amit ő annak nevez. Elkápráztatják a technikai újdonságok, az információs dömping, korszerűnek hiszi magát, amikor kiirtja magából a régi embert. Holott mindez szemfényvesztés: az ember szükségszerűen korlátok között él, a kezdetről és a végről nincs hatalma rendelkezni, be van zárva a tér-idő csapdába. Erről a forradalmárnak persze nincs tudomása, mert elbizakodottságában nem tiszteli a kozmosz urát, inkább magában hisz.

Forradalmak helyett megnyugvásra törekedni – ebben rejlik a XXI. századi megmaradás törvénye. Sajnos, ma már nem elég jó példával elöl járni, ha nem harcolunk meg önmagunkért, családunkért, hazánkért, a forradalom elnyel bennünket. Valójában egyetlen út áll előttünk: metapolitikai építkezésbe kell kezdenünk, hálózattá szerveződni, hogy sikerrel vehessük fel a küzdelmet a forradalom ellen. Ahogyan ők lassú munkával, de szívós következetességgel lebontották a régi Európát, ugyanígy kell nekünk felépítenünk a romokon. Vissza kell nyúlnunk a hagyományos életformához, úgy kell élnünk, mint a régiek – ehhez műveltségre, világlátásra, képzésre van szükség. Fontos az is, hogy bátran, köntörfalazás nélkül elmondjuk a saját igazságainkat családi körben, munkahelyen, baráti társaságban, mert ha nem tesszük, ellensúly nélkül marad az ő perverz világképük. A hosszú száműzetés lejárt, ideje kilépni a világ elé, és arról beszélni, mi hogyan látjuk a világot. Erre akkor is szükség van, ha kellemetlen a feladat, ha ódzkodunk tőle. Ha ugyanis nem tesszük, a globalizmus által felpörgetett általános forradalom mindent lesöpör a színről. Ideje megszervezni magunkat, bekapcsolódni a közös munkába, és zúgolódás nélkül elfogadni, hogy a normalitásnak nemcsak hadat üzentek, de már folyik a háború: életre-halálra.

Szentesi Zöldi László - ]]>www.demokrata.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Mozaik (83) Egészség (50) Kultúra (6) Gazdaság (669) Tereb (142) Mozi világ (440) Belföld (8) Gasztronómia (539) Titkok és talányok (12) Autómánia (61) Vetítő (30) Alámerült atlantiszom (142) Mondom a magamét (6459) Jobbegyenes (2481) Tv fotel (65) Történelem (15) Emberi kapcsolatok (36) Heti lámpás (260) Irodalmi kávéház (516) Flag gondolja (33) Nagyvilág (1304) Rejtőzködő magyarország (168) Politika (1581) Életmód (1) Sport (729) Szépségápolás (15)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>