Ma 2024 február 23. Alfréd napja van. Holnap Mátyás napja lesz.
Krónikák

Krónikák

Flag

Szöveg méret

1
Átlag: 1 (1 szavazat)

Kis nép vagyunk. Utálom, amikor ezt mondják !

 Kis ország vagyunk- ez a megállapítás, talán még helytálló is lenne, ha Ukrajnához, Oroszországhoz, Lengyelo-hoz viszonyítanánk magunkat, de akkor is, minek ezt reklámozni, hangsúlyozni? Jó, hogy az ’utolsó csatlós’ jelző, már lekopott !

Nem mondja magáról se Svédo., se Svájc, Dánia, Finno., Ausztria, Belgium, senki, hogy kicsi ! Miért is tenné? Hiszen óriási a gazdasági életben az autóipara, bankhálózata, mobil-telefon forgalmazása stb. És mi, miben vagyunk nagyok? Legfeljebb, adósságainkban !De nem is kicsi az ország, Nagy-M.o, és nem is vagyunk kevesen, 15 millióan ! És még többen voltunk, csakhogy az ős-magyarok vándorlásai folyamán, mindig voltak leszakadó néprészek, akik közép-Ázsiában maradva, eltűntek a népek forgatagában, felszívódtak a népvándorlás viszontagságai miatt. 

Mely népek krónikáiban szerepelnek a magyarok? Az idegen nemzetek történelmi feljegyzései, mindig magyar-nak hív bennünket, vagy más néven?
Az arab források, baskírnak hívják a honfoglaló magyarokat. Baskíria, ma is létező ország. Vajon az arabok, csak azért nevezték a magyarokat baskírnak, mert lovas nomád kultúránk megegyezett a baskírokéval?
A honfoglalás idején, a X.sz elején, a baskírok, az Ural-folyó, é-i részén éltek. Temetőikben, pl Szterlitamak-ból, Lugovszoe-ból, hasonló leleteket hoztak felszínre a régészek, mint a honfoglaló magyarokéból. Sajnos, ezeket a tájakat, régészek, nem nagyon kutathatták, a szovjet politikai rendszer miatt, és manapság sincsen biztosítva az esetleges expedíciók biztonsága. Pedig, itt kellene keresgélnünk, az Ázsiai FÁK országok területén.
A magyar népnév, a Derbent-i Krónikában is szerepel.
„70 évvel Mohamed (próféta) születése előtt, a Kuma-folyó mellett, a Magarok számtalan népei tűntek fel, kik az északi-Tibettel határos vidékekről szállottak, Asztrakán síkságára, itt két ágra szakadtak, melynek egyike a Volga-folyó mentén északnak (Baskíria=Magna Hungária), a másik pedig tovább nyugatnak tartott és az utóbbi alapította az észak-Kaukázus-i Madzsar várost."
Ez az említett, Tibettel határos terület, az egykori szaka-szkíta törzs területe volt. Látjuk mindebből, hogy több ’magyar-ország’ létezett, még a honfoglalás előtt (!), tehát kár más népek aranyerét fényesíteni, azon indokból, hogy mi csak a X.sz-ban alakultunk néppé, és szélfújta bogáncsként ragadtunk meg itt véletlenségből a Kárp-med-ben, mert ez nem igaz !
Ibn Ruszta arab történetíró, részletesen ismertette az Kr.u.870-es évekbeli magyar társadalom felépítését :
„A besenyők országa és a bolgárok közé tartozó eszegelek (székelyek?), között van a Madzsar határai közül az első határ. A Magyar pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20 ezer lovassal vonul ki, neve: kende. Ez azonban csak névleges címe a királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként uralkodik fölöttük, dzsilának hívják. (gyula). Országuk egész kiterjedt, hossza és széle száz-száz farszak. Egyik határukat a Rum (Bizánci Fekete) tenger éri... Lakhelyük két folyó közt van (Etelköz). E két folyó közt az
egyiket Atilnak hivják, a másikat Dunának. A Duna másik oldalán a nándorok (bulgárok?) laknak, többen vannak, mint a magyarok, de gyengébbek tőlük. A Magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. Sok szántóföldjük van. A magyarok tûzimádók (mágushitűek?). Azt mondják, hogy a kazárok régebben körülsáncolták magukat a Magyarok és az országukkal szomszédos népek ellen. Ezek a
Magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyöngyökkel berakottak."
Ibn Fadlah arab történetíró szerint, a kazárok, magyarok, bulgárok, rokon nemzetek. Kazárország fővárát Itilnek hívják (750 után).
A főváros a folyó két partján van. Királyuk neve Jelek (magyarul Gyula, törökül Jula), és Bak. Szent Konstantin, aki a kazárokat térítette, a Krím félszigetnél, találkozott a magyarokkal is, 861-ben.
A véletlenen múlott az, hogy különböző népekről, hány, és milyen feljegyzések maradtak fenn a történelem folyamán. A magyarokról, és elődeikről, meglepően sok, és sokrétű adat került napfényre, hála Istennek. A különféle népelnevezések azonban, melyek mégis egy nemzetre vonatkoznak, megnehezítik a kutatók dolgát. Ha nehéz is bizonyítani e miatt, számunkra világos, a szkíta, hun, avar, magyar eredet fonál.
A különböző nép-elnevezésre példa Szent Hieronimusz egyházatya gyakorlata is, aki, magogitá-nak mondja, Biblia-i tanulmányai alapján, a szkítákat. Josephus Flavius zsidó történetíró is így tett. A népnevek, máskor, személynévként tűnnek fel, pl Kr.u.141-168 közt uralkodott, egy Makar nevű szaka-szkíta király.
Dionysius Perigretes történetíró, Kr.u.120 körül, a Kaspi-tengerhez helyezi a hun, szarmata, masszagéta, szaka, alán, szkíta, hyrkán népeket.
A szkítákat, a görögök és rómaiak előtt, a Pontosz tengerszoroson való átkelés tette ismerté. Ekkortól, többször megemlítik őket, a görög, történelmi források. Pl szó esik, egy 
Anakharszisz nevű szkítáról, aki nagy hatást tett tudásával a görögökre, Szolónnal is találkozott. Hérodotosz, és Plutarkhosz is beszámolt róla.
A szkíta-pártus pénzérméken, általában, lovat ábrázoltak, vagy a királyt, amint az íját tartja, vagy éppen, angyal hozza neki a koronát (!) az égből ! A magyar címerábrázolásban is, a koronás magyar címert, két oldalról, két fehér ruhás angyal tartja ! Az ókori Urartu, és Elám országok, szkíta népességűek voltak. A Pártus bir fennálása idején, ezek a tartományok, a pártusok országához tartoztak. Szkíták azonban, éltek a mai Mongólia területén, Tuva megyében, (vagy körzetben), a Balhas-tóhoz közel, ahol szkíta arany leleteket fedeztek fel a régészek, csakúgy, mint Szibériában, Kyzyl városban, vagy az Altájban, a Sebystei- völgyben, ahol a szkíta kurgánokból kerültek elő értékes leletek. A mai India területén elő szkítákat nevezzük szakáknak, életterük átnyúlt az ókorban, a mai Pakisztán területére. A későbbiekben, a fehér hunok telepedtek le itt, akik a Kusán bir.-t alapították meg. Az Eu-i történelem könyvekben, a legnevesebb kusán király, Kaniska. Indiában, a radzsputok, a hun fejedelmek leszármazottainak tartják magukat.
Uralni a közel-keletet, India és Kína egy részét, az egész volt Szovjetúnió területét az ókorban, erre volt képes az ős-magyarság ! Tehát, kicsoda a kis nemzet?
 
Forrás- VÉKONY G-MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
 
Papp Nóra
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja
 

Hozzászólások

katus46
2016-01-28 13:27
Csak az a nagy gond, összetudja -e szedni a népet.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tereb (146) Mondom a magamét (7420) Sport (729) Vetítő (30) Gazdaság (698) Gasztronómia (539) Jobbegyenes (2761) Rejtőzködő magyarország (168) Nézőpont (1) Emberi kapcsolatok (36) Irodalmi kávéház (535) Flag gondolja (36) Életmód (1) Mozi világ (440) Tv fotel (65) Történelem (17) Titkok és talányok (12) Mozaik (83) Szépségápolás (15) Heti lámpás (305) Belföld (10) Nagyvilág (1309) Autómánia (61) Politika (1582) Kultúra (6) Egészség (50) Alámerült atlantiszom (142)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>