Ma 2023 szeptember 28. Vencel napja van. Holnap Mihály napja lesz.
Bogár László: CPAC: Ébredő Nyugat?

Bogár László: CPAC: Ébredő Nyugat?

Flag

Szöveg méret

Még nincs értékelve

A magyar miniszterelnök végleg megkerülhetetlen globális szereplő lett...

„Egy vírustámadást indítottak ellenünk, ezt a vírust a progresszív liberális laboratóriumokban fejlesztették ki, és a nemzetet támadja.” Orbán Viktor a CPAC Hungary megnyitóján elhangzott beszédének ez a, talán legfontosabb mondata is azt jelzi, hogy a globális beszédtér gyökeres átalakulásának lehetünk tanúi. A vírushasonlat azért telitalálat, mert a vírus egy olyan kórokozó mikróba, amelynek szervezetünkbe jutva az az „első dolga”, hogy „átállítva” a sejtjeink genetikai kódját, „vírusgyárrá” alakítsa át azokat. A vírus tehát egy identitásfegyver, és ugyanígy használja a globális média „valóságipari műveit” az emberi önazonosság totális átalakításához fegyverként a „progresszív liberális laboratórium”, pontosabban azok a szuperstruktúrák, amelyek ezt a labort létrehozták és működtetik.

Orbán Viktor beszédének a másik kulcsszava a „rekonkviszta”, vagyis a visszafoglalás, annak az egyértelművé tétele, hogy nincs hová hátrálnunk. Hogy elég volt a legelemibb emberi önazonosság teljes felszámolására törekvő liberális terrorból, a magát „liberálisnak” nevező jakobinus-bolsevik világdiktatúrából. Ám ahhoz, hogy ez a visszafoglalás („visszaút”) sikeres lehessen, arra van szükség, hogy kíméletlen nyíltsággal feltárjuk az „odautat”, pontosabban a mai katasztrófával fenyegető helyzet kialakulásának körülményeit.

Ehhez legelőször is arra volna szükség, hogy belássuk, a Nyugat, vagyis az európai keresztény fehérember nagykultúrájának degenerálódása nem tegnap kezdődött, hanem évszázadokkal ezelőtt, és azért hatolhatott ilyen mélyre, mert a nyugati embernek nem volt se tudása, se bátorsága, se becsülete ahhoz, hogy felismerje, mi zajlik, és cselekedjen, hogy kitartó állhatatossággal védje legalapvetőbb értékeit és ezekkel való azonosságát. A család, a nemzet és a kereszténység legmélyebb, mindent meghatározó szellemi energiáit. Mindennek a belátása és az elmúlt évszázadok identitásfeladó stratégiájával való teljes s látványos szakítás lehet csak sikeres, és Orbán Viktor megnyitóbeszéde is pontosan erre mutatott rá, még tőle is szokatlan keménységgel és szókimondással.

A magyar miniszterelnök ezzel végleg megkerülhetetlen globális szereplő lett, egy olyan eleme a globális beszédtérnek, akinek értelmezési kerete és fogalomkészlete a világban zajló identitásháború meghatározó narratíváját testesíti meg. Érdemes lenne eltöprengenünk, hogy a miniszterelnök személyes kvalitásain, tudásán, bátorságán és kitartásán kívül vajon milyen rejtett globális hatalmi elmozdulások, a globális hatalmi „lemeztektonika” milyen változásai tették/teszik mindezt lehetővé, és ami ennél is fontosabb, vajon miféle irányba haladva, hová vezethet ez a, most már megállíthatatlannak látszó elmozdulás.

A világhatalom valóságos szerkezetének megértéséhez arra van szükség, hogy három, létminőségét tekintve teljesen eltérő hatalmi struktúra roppant komplex interakciójaként vegyük szemügyre azt. A legnyilvánvalóbb szint a nemzetállamok szintjén zajló politikai „üzem”, amelynek valóságos működési mechanizmusa is sokkal komplexebb, mint ahogyan azt a demokrácia, piacgazdaság, jogállam és az ehhez hasonló, tartalmatlan hamis fogalmak leírják, de ez legalább többé-kevésbé látható szintje az uralmi struktúráknak. A második szint a mindenkori világbirodalom szintje, amely most az amerikai birodalom, de mivel az elmúlt hatszáz év során maximum száz éven belül minden világbirodalom összeomlott, így a jelek szerint a most regnáló, de egyre inkább széthulló amerikai birodalomra is ez a sors vár. Noha ez a hatalmi réteg ma már szintén látható, de az uralkodó beszédmód szerint változatlanul illetlen dolog az amerikai birodalmat, illetve annak a nemzetállam Amerika adminisztrációjába beépített mélyállamát létező komplexumnak feltételezni. És végül van a harmadik szint, ami már abszolút „láthatatlan”, és a legsúlyosabb gondolatbűnt követi el az, aki létezését feltételezni meri, mert ez összeesküvés-elmélet és gyűlöletbeszéd. Valóban nagyon nehéz feladat pontosan meghatározni e harmadik szint legmélyebb lényegét, de mivel ez a szint dönt a világbirodalmak felől, így talán rejtett „birodalomkiválasztó főhatalom” lehetne a neve.

Amikor tehát Orbán Viktor a konzervatív erők világméretű összefogását ösztönzi a liberális víruslaborral szemben, akkor egy olyan hatalmi „lényeggel” való küzdelemre hív, amely mindhárom szinten megjelenik. A miniszterelnök fogalomhasználata azt sejteti, hogy tisztában van azzal, hogy e küzdelemnek csak a primer lejátszástechnikai szintjét jelenti a nemzetállami szintű politikai pártokkal, azok intézményeivel és reprezentánsaival való összecsapás. Az „imperialista” jelző használatával utal arra, hogy a jelenleg még világbirodalomként üzemeltetett „Amerika” degeneratív uralmi struktúrája segíti-ösztönzi lokális kollaboránsain keresztül a globális identitásháborút, minden emberi önazonosság felszámolását, hogy így engedelmes munkaerő és fogyasztóerő állatok gigantikus csordájaként üzemeltesse az emberiséget, szétzúzva a család, a nemzet és a keresztény hit tartó pillérjeit.

Ám Orbán Viktor narratívája, egyelőre nem is érinti a harmadik hatalmi szintet, a birodalomkiválasztó főhatalom szuperstruktúráját. Feltehetőleg azért, mert tisztában van vele, hogy Amerika, mint világbirodalom története az utolsó fejezetéhez ért. Hogy ugyanazt kell most véghez vinnie, mint amit a Nagy Imre temetésen elmondott beszédében, csak most az összeomló amerikai birodalom a „Szovjetunió” s Trump az ezt lebontó utolsó elnök, az amerikai Gorbacsov.

Bogár László

A szerző közgazdász

]]>www.magyarhirlap.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Rejtőzködő magyarország (168) Gazdaság (689) Flag gondolja (34) Tv fotel (65) Alámerült atlantiszom (142) Jobbegyenes (2682) Történelem (16) Sport (729) Autómánia (61) Mozi világ (440) Heti lámpás (276) Mondom a magamét (7100) Szépségápolás (15) Nagyvilág (1309) Titkok és talányok (12) Emberi kapcsolatok (36) Vetítő (30) Mozaik (83) Politika (1581) Gasztronómia (539) Belföld (10) Egészség (50) Életmód (1) Tereb (145) Nézőpont (1) Kultúra (6) Irodalmi kávéház (529)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>