Ma 2020 március 29. Aguszta napja van. Holnap Zalán napja lesz.
lead-cropped-0.jpg

Bayer Zsolt: Ecce Homo

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)
Semmi Jézus. Csak a tagadás. Csak a gátlástalanság. Csak a bűn.

„Látván azt, hogy hamarosan a legsúlyosabb
követeléssel kell az emberiség színe elé lépnem, mellyel valaha is szembe kellett néznie, elengedhetetlennek
tartom elmondani, ki vagyok én.”
(Nietzsche: Ecce homo)

A televízió, ahol dolgozom, megkereste a CBS televíziós csatornát, amely 1998. december 20-án hosszú interjút sugárzott Soros Györggyel. A tévé, ahol dolgozom, meg akarta vásárolni ennek az interjúnak négy percét. Mindössze négy percet. Hogy levetíthessük a nézőinknek.

Hosszú tárgyalások, egyeztetések következtek, a legapróbb részleteket is akkurátusan meg kellett beszélni, és a CBS televíziós csatorna valami felfoghatatlan összeget kért azért a négy percért. De a tévé, ahol dolgozom, elfogadta az ajánlatot, és elkészült a szerződés. Aztán az aláírás előtti estén a CBS csatorna illetékese, akivel hosszan, minden apró részletre kiterjedően megállapodtunk, küldött egy e-mailt. Az e-mailben az állt, hogy mégsem írják alá a szerződést. „Internal causes” – vagyis „belső okok”.

Ezt írták. Napnál világosabb, hogy a CBS televíziós csatorna birtokolja a világ legkülsőbb belső okait. És ez a külső ok, amelyet most éppen belső oknak becézgetnek, egyetlen telefonnal elintézi, hogy egy 1998-as interjú négy perce ne kerülhessen el egy magyar televíziós csatornához, horribilis összegért se, hiszen a külső ok a horribilis összeg többszörösét, akárhányszorosát is képes és hajlandó kifizetni, csak csend legyen.

]]>Most és itt elolvashatják, mi lett volna az a négy perc]]>, ami elhangzott 1998-ban abban a beszélgetésben. Ez volt az: „Steve Kroft: Amikor a nácik 1944-ben elfoglalták Budapestet, Soros György apja sikeres ügyvéd volt. A Duna közepén fekvő szigeten éltek, és az apa szeretett komppal közlekedni a munkába. De mivel tudta, hogy a zsidók problémák előtt állnak, ezért úgy döntött, hogy felosztja a családját. Hamis okmányokat vásárolt a számukra, és megvesztegetett egy kormánytisztviselőt, hogy vegye magához a 14 éves Soros Györgyöt, és esküdjön meg róla, hogy ő a keresztfia.

A túlélésnek azonban drága ára volt. Miközben magyar zsidók százezreit haláltáborokba szállították, Soros György álkeresztapjával együtt razziákon vett részt, amelyek során zsidó vagyonokat foglaltak le. Ezek a képek 1944-ből azt mutatják, mi történt Soros György barátaival és szomszédaival.

– Ön egy magyar zsidó…, aki megmenekült a holokauszt elől azáltal, hogy kereszténynek adta ki magát.
Soros György: – Így van.
– És látta, amint sokakat a haláltáborokba szállítanak.
– Igen, 14 éves voltam. Elmondhatom, hogy akkor alakult ki a személyiségem.
– Milyen tekintetben?
– Olyan értelemben, hogy az embernek előre kell gondolkodnia, és meg kell érteni és előre kell érezni az eseményeket, amikor az embert fenyegetés éri. Ez a gonosz erős fenyegetése volt. Úgy értem, hogy nagyon személyes módon tapasztaltam meg a gonoszt.
– Úgy tudom, hogy a védelmezőjével együtt járt-kelt, aki megesküdött, hogy ön az ő örökbe fogadott keresztfia.
– Igen, igen.
– Valójában együtt ment vele, és segített neki a zsidó vagyonok elkobzásában.
– Igen. Ez így volt, igen.
– Úgy tűnik nekem, mintha ez egy olyan megtapasztalás lenne, ami miatt sokan hosszú-hosszú éveken át pszichiáterhez kényszerülnének. Nem volt nehéz ez önnek?
– Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Talán gyerekként az ember nem látja az összefüggést. De ez nem okozott semmi, de semmi problémát.
– Semmi bűntudatot nem érzett?
– Nem.
– Például olyat, hogy: „Zsidó vagyok és itt állok, látom, amint ezeket az embereket elviszik. Könnyen én is ott lehetnék. Ott kellene lennem.” Semmi ilyen nem volt?
– Nos, természetesen ott lehettem volna a másik oldalon, vagy egyike lehettem volna azoknak, akiket elvisznek. De nincs értelme annak, hogy miért ne lettem volna ott, mert ez – nos, tulajdonképpen vicces módon – olyan, mint a pénzpiacokon. Ha én nem vagyok ott, akkor természetesen én nem csinálom meg, de mindenképpen elviszi helyettem valaki más. És akár ott voltam, akár nem, csak egy szemlélődő voltam, a vagyont tőlem függetlenül elvették. Ezért nem volt semmi szerepem abban, hogy azt a vagyont elvették. Ezért aztán nincs bűntudatom.
– Vallásos?
– Nem.
– Hisz Istenben?
– Nem.”

Persze hogy nem. Hogyan is hihetne, aki ugyanebben az interjúban így beszél: „Nem érzem magam bűnösnek azért, mert érintett vagyok olyan erkölcstelen tevékenységben, amelynek semmi köze nincs a bűntudathoz. […] Pénzt akarok csinálni, azért vagyok jelen a pénzpiacokon, és ezért én nem lehetek és nem is vagyok tekintettel semmilyen szociális következményre. […] Egyetlen személyiségem van. Miután elkövetek egy erkölcstelen dolgot, az utána következő időszakban megpróbálok erkölcsösen cselekedni.”

Igen, ez is világos beszéd. Mondtuk már, annak idején így s ezért vásárolták a gazdagok és hatalmasok a búcsúcédulákat, aztán ez ellen fellázadtak néhányan, és elindult világhódító útjára a reformáció. S véle a protestáns etika, amely talán szükségképpen torkollott az ilyenféle emberekbe. Soros Györgyökbe.

Ecce homo. Semmi Jézus. Csak a tagadás. Csak a gátlástalanság. Csak a bűn. De közeleg a vég.

Bayer Zsolt - ]]>www.magyaridok.hu]]>

Hozzászólások

Béla
2017-06-02 09:55
Beszéljünk világosan! Magyarország Európában és a világon az egyetlen hely, ahol sikeresen ellenálltak 44 március 19-ig németnek és a szovjetnek is. Horthy volt az egyetlen, aki ezeknek, a sorosoknak elrontotta a jó üzletét. Koszorús Ferencek, Alapi Gáspárok, Lendvai Istvánok, Bajcsyk mondtak ellen a németnek, s védték meg soros által pusztulásra ítélt rokonait, soroséknak. Kettős a mércéje a sorstalan baloldalnak, ha Csendőr Jóska bácsi csinálja azt, amire még böszme is sorosdzsordzsi. Akkor őt 98 évesen is meg kell hurcolni, s le kell csukni, bűne elévülhetetlen, megbocsáthatatlan. „Vállalhatatlan.” Sorosnál ez érdekes adalék, jellemzője egy öntörvényű, zseniális embernek, soros minden lépése s tette eleve megkérdőjelezhetetlen. S nincsen a világon sorstalan, aki azonnal ne adná áldását soros viselt dolgaira, s nem találna rá azonnal mentségeket számukra. VEGYÜK VÉGRE ÉSZRE, MIÉRT GYÜLÖLI ENNYIRE A MAGYAR NÉPET a megélhetési rettegők népe, az örök megbántottak, a bolygó elégedetlenek. Mert a magyar nép volt az egyetlen, mely tiszta indokok alapján, akaratlan elrontotta a nagy tervet. Azt az üzletet, ahol a némettel szövetkezve, nagy összegekért el akarták s tudták tüntetni saját családtagjaikat, saját fajuk, általuk tudatosan halálraítélt tagjait! EZÉRT KELL PUSZTULNIA RADNÓTINAK ÉS SZERBNEK, SÁRKÖZYNEK ÉS HALÁSZNAK. Ők keresztények lettek. Viszont életben maradhattak vasistván, zelkzoltán, devecserigabika és még oly sokan az ateisták, a marxista elvűek közül! Gyarmati Fanni, László Károly, vagy Keleti Éva, elmondta az igazat. László Károly életét, magyar és német keresztények mentik meg. S kitől félt a legjobban? „a felszabadító szovjet hadseregtől.” Miért? Mert ők a legyengült tífuszos táborlakókat egy injekcióval intézték el, rövid úton. Ha valaki nem tudott már mozogni, oly gyenge volt, a szovjet hadsereg dicső csapata, hamar elintézte. Német keresztények mentik meg ezért László Károlyt. 44-ben László Károlyt Pécsről hurcolják el sorosék és a német barátaik, addig azt sem tudta, mi az az anti szemétizmus.. MA MÁR NYILT TITOK, HITLERT IS ŐK PÉNZELIK, s miért gyűlölik annyira akkor? Idegesítő lehet, hiába mondja soros, neki nincsen bűntudata, ha valaki távoli rokonait, vagy féltestvérét németekkel viteti el, s segít nekik, a szerencsétlenek vagyonát kiszagolni, s elvenni. Hiszen a németben tényleg volt egy valódi utálat és mély megvetés irántuk. De németben és bennük van egy nagy közös alap, közös nevező. A fukar anyagiasság, a seft, shylocki tisztelete. Ráadásul némán kellett végignézniük a nemzetközi sorstalanoknak, hogy rokonaival 33-tól milyen németes brutalitással bántak a nácik, bumfordi és ordenáré lényük, jól mutatja meg, a mai merkelek igazi lényegét és igazi alkotóeleme a németnek, a kegyetlenség, az öncélú szadizmus is. Tessék megnézni, az oly „liberális” mai német juncker elváltozott fejű egyéb kreténjeik EU-s beszédeit, ahol vörös fejjel ordítoznak Orbánnal. Milyen ismerős helyzet ez! Horthyval ordított igy Adolf, miért filo. Most Orbánnal meg az a bajuk, hogy miért anti. Horthy is Orbán is, messze különbek, mint soros és német bandája. Természetes, hogy az utólagos bűntudata a valódi tetteseknek, még önmaguk előtt is próbálja áttolni a felelősséget keresztény bűntársaikra, németre, vagy akár a magyar kiszolgálókra és üzletfelekre 44 márciusa utániakra. Tehát a MÁV-ot pereli az a család, mely sorosnak nevét sem mondja, ha háborús bűnösökről van szó. Pedig éppen ők hangoztatják a legjobban, az emberiség elleni bűntettek sosem évülhetnek el! Akkor pedig Sorosdzsordzsit, akit már köröznek egyéb disznóságai miatt, háborús elkövetései miatt is számon kell és lehet kérni. Soros háborús bűnös, nem áldozat, önként s dalolva ment oda, s adta fel társait. Méltó párja,barátja és elvtársa ebben, aczélappelgyurinak, boldizsárivánnak, vagy ortutaygyulának. EZT SOHA NE FELEDJÜK. Beck Judit és Major tamás kenetteljesen megy oda Radnótihoz, s közlik vele, a rács mögött rettegő Radnótival, szeretője otthagyja. Mint Darvas Iván ment Házy Erzsébettel az operaénekeshez, évekkel később, egy másik börtönbe, ahol vörös lett a hatalom színe, barnából. Radnóti nem azért hal meg, mert soros fajtája, hanem mert nem elvtársa. Radnóti keresztény. Tehát akinek Prohászka Ottokár a keresztapja, és ráadásul a legértékesebb író és történész, végül is magyar mivolta és keresztény lelke miatt pusztul el. Ha komcsi lett volna, talán még ma is élne. S szapulná ő is, a magyarokat, Horthyt, Orbánt,s tb. ..
Béla
2017-06-02 10:24
Utószóként. Senki ne higgye azt, ilyen kevesen írunk ide. A facebook-tól kezdve a gyurcsányok honlapjáig, a gyermekmentes övezettől a 24. hírig mindenhonnan tiltva vagyunk, mi magyarok. Csak véletlen, ha a felületen maradhatunk. Ezt a riportot megosztották sokan, nekem is elküldték. Én családtagnak küldtem el, a facebook ennek ellenére letiltott. Elvi kérdés, hogy soha többé nem megyek oda vissza. FIGYELNEK MINKET, SOKAN EZÉRT FÉLNEK HOZZÁSZÓLNI. Szerintem már a moderációk ha meglátják, a magyar nép az egyetlen a világon, vagy 44 március 19-ig, szövegemet, azonnal és automatikusan törölnek gépeik. Vagy kádár jános ennek a népnek a gyilkosa, a magyar nép lassan vérzik el, a magyar nép nem éli túl a bolsevizmussal való végzetes történelmi találkozását. A merkeli módi, 1984. Azonnal törölnek minden magyart, s álhír lesz az, amit ők annak mondanak.. ..
Béla
2017-06-02 14:19
Mivel csak az Igazság járt itt. Ha valaki látta az egész riportot, ténykérdés, Soros vadászkutyaként szagolta ki az elrejtett kincseiket ezeknek a szerencsétleneknek, s semmiféle bűntudata nem volt ezért. Hiszen a módszer ugyanaz, mint a lukácsgyurié volt, az még örömmel s kéjjel is ölt. Igaz, kicsit elébb a tanácsköztrágyaság idején. Két dolgot vegyünk még észre. Abban a szörnyű Horthy korszakban, 44 március 19-e előtt soros apja a Margitszigeten urizál, naponta csónakkal jár munkába, s előre megszervezi családja életét, állandó kapcsolatban lehet, lehetett az aczélappel vonallal, a nemzetközi háttérhatalom hazai ágenseivel. Másik egyszerű példa, ezért is jó olvasni. Szerb Antallé, 44 előtt baráti körével, kissé kapatosan hazafelé mennek, s valakinek őrült ötlete lesz, hogy álljanak kézen, s az erősebbeknek ez sikerül is, a gyenge és edzetlen Szerbnek nem, ő a fejére esik. Ez az az idő amikor Pethő Sándor lapjához igazol Márai Sándor is, az emlékezők a kádár éra jelesei, elég sok rosszindulattal Márai felé. Tehát boldogan meséli, azt hiszem Jékely Zoltán, Szerb, aki addig a legnagyobb tisztelettel s szeretettel beszélt mindig Márairól, józanon. Részegen, az egyik köztéri mellszobron, Márait véli felismerni. KÉZIFEGYVERT VESZ ELŐ, A TÖBBIEKNEK KAPATOSAN KIABÁLNI KEZD, EZ MÁRAI, EZ MÁRAI. s VALÓDI LÖVÉSEKET AD LE, DE NEM TALÁLJA EL A SZOBROT, amit Márainak nézett. Az emlékező Jékely utólag sem érti a dolgot, hiszen mindig „szerette” Szerb és tisztelte Márait. Márai tényleg nagyon bátran állt ki értük cikkekben 45-ig, majd ugyanilyen erővel áll ki 45 után, a magyarokért, kiket meghurcoltak. Márai férfi. Nekem az jutott eszembe,milyen érdekes Gyarmati Fanni férjével naponta taxin közlekedett, vacsorákat adott, vendégséget vittek, a legjobb könyvek, sportolás, uszodák, s síelő programok, a küszködésük a szegénységgel. Fanni, abortusz Fanni horthysta érzelmű apját gyűlöli, s nem tartja velük a kapcsolatot, Fanni dolgozik, gépíróként keveset keresve… Tehát talán mégis a Kormányzó menyének van igaza, s egészen elviselhető dolguk volt 44 március 19-ig. Kíváncsi lennék, Európában melyik sárgacsillagos fiatal engedhette volna meg magának, hogy közterületen saját kézifegyverét szórakozásra használva, éles tölténnyel célba lőjön. Magyarországon kívül. Talán érdemes elolvasni 44-ben írt novelláját Werfelnek, a helyreállított kereszt igaz története. A Magyar Királyság valóban oázis, asylum volt minden menekültnek.. De, ennyire? Igen, ennyire. Másodjára nézzük soros szövegét, nem ismerős? „Ha én nem vagyok ott, akkor természetesen én nem csinálom meg, de mindenképpen elviszi helyettem valaki más. És akár ott voltam, akár nem, csak egy szemlélődő voltam, a vagyont tőlem függetlenül elvették. Ezért nem volt semmi szerepem abban, hogy azt a vagyont elvették. Ezért aztán nincs bűntudatom. – Vallásos? – Nem. – Hisz Istenben? – Nem.” TUDJÁK KINEK A SZÖVEGE EZ. KÁDÁR JÁNOSÉ. Grammra ez volt a duma, miért a legvidámabb barack a kádár éra. Bayer idézete csonka, az egész riportban elmondja Soros, ő volt, azaz soros a vadászkutyája a náciknak. EZÉRT NEM ADTÁK ODA A MAGYAR TÉVÉNEK AZ EGÉSZ RIPORTOT. Milyen világ volt aczélékké? Már a hetvenes években Ortutay Gyula nagyon pipa lesz, amikor rádöbben, őt is lehallgatják aczélék. „Még engem is, lehallgat a Gyuri? „- hát ez mindennek a teteje. Az elvtársak, sakk-matt rajkelvtárs, kádárjától a mai napig, semmit nem változtak. Nincsenek barátok, nincsenek rokonok. Lukács György veri is a mellét, ő a saját anyját is feljelentené a Pártban, ha az méltatlan elvtárs lenne.. Meg is ölné. EZÉRT ÜLNEK RÁ MOST LIBERÁLISÉK A NETRE, EZÉRT A LEGTELJESEBB AZ ELNYOMÁS A FACEBOOKON, EZÉRT AKARJÁK ITT IS BEVEZETNI AZ ÁLHÍR ÉS POLKORREKT DUMÁT.. ..
jocó
2017-06-03 09:44
Nem csak soros lopta a zsidók vagyonát, hanem az akkori zsidó vezetők is,és az ő segítségükkel sikerült a zsidókat deportálni Magyarországról.Ezt mélyen elhallgatják és a Magyar népet teszik felelőssé és erre hivatkozva teljesen kifosszák országunkat!Dr. Feldmájer Péter MAZSIHISZ elnöke Már nagyon régen foglalkoztatott az 1944-es zsidó tanács működése, és az, hogy kik és milyen tevékenységet folytattak ott? Mi vett rá zsidó embereket arra, hogy a gyilkosok szolgálatába szegődjenek, segítsenek egy egész népet kiirtani ? Prof. Scheiber Sándor írt erről egyszer, véleménye egyértelműen elítélő volt. Scheiber igazgató úr álláspontja általában irányadó volt számomra, és véleménye egybeesett édesapáméval, aki ugyancsak lesújtóan nyilatkozott a zsidó tanács tagjairól: árulónak tartotta őket. Persze, akik átélték a borzalmakat, azok szubjektív véleményt mondanak, lehet, hogy a későbbi kutatók, az eseményeket véleményezők, máshogy, árnyaltabban látják az eseményeket. Sorsom aztán úgy hozta, hogy most is a MAZSIHISZ elnökeként, Stern Samu székében ülök, szimbolikus és fizikai értelemben egyaránt, mert a Síp utcai szobámban ugyanazok a bútorok állnak, mint a régi időkben… Sokat gondolkodok Stern Samuról, a vezetők felelősségéről, és arról, mi vette rá elő-deimet, hogy a németek bevonulása után együttműködjenek velük, kiszolgálják őket. Stern Samu ezzel kapcsolatos mentegetőzése nem igazán elfogadható, utólagos önigazolás, amely szemben áll a valósággal. (Saját társadalmi környezetének rabja volt, ezért is mutat gondolatmenete meglepő hasonlatosságot Horthyéval, aki arról írt: miért nem távozott posztjáról, amikor a németek megszállták Magyarországot.) A zsidó tanács tagjai a gyilkos gépezet részeivé váltak, és nagymértékben elősegítették, hogy az emberek a gyilkosok valódi céljainak ismerete nélkül menjenek a gettóba és a halálba. Döntő szerepük volt abban, hogy a magyarországi zsidóság nagyobb része fegyelmezetten tett eleget a hatósági intézkedéseknek.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Mozi világ (440) Gasztronómia (539) Kultúra (5) Vetítő (37) Politika (1571) Mondom a magamét (4411) Rejtőzködő magyarország (171) Irodalmi kávéház (484) Heti lámpás (239) Egészség (50) Történelem (14) Tv fotel (65) Életmód (1) Emberi kapcsolatok (36) Nagyvilág (1448) Flag gondolja (33) Belföld (5) Alámerült atlantiszom (142) Autómánia (61) Mozaik (83) Titkok és talányok (12) Tereb (139) Sport (729) Szépségápolás (15) Jobbegyenes (1721) Gazdaság (645)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>