Ma 2022 augusztus 11. Zsuzsanna, Tiborc napja van. Holnap Klára napja lesz.
Miért mondott le az Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról?

Miért mondott le az Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról?

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)
Nyikita Hruscsov után 30 évvel később Leonyid Kucsma is felkínálta Kárpátalját! - Hazaárulás 1991-ben?

A parlament 1993. május 11-én ratifikálta az 1991. december 6-án Kijevben aláírt magyar-ukrán alapszerződést, amely azt tartalmazta, hogy a szerződő feleknek egymással szemben nincs és nem is lesz területi követelésük....
*
1991. december 1-jén a mai Ukrajnában népszavazást tartottak a Szovjetunióból való kilépésről. Ezzel együtt Kárpátalján arról is szavaztak az emberek, hogy nyerjen-e Kárpátalja egy különleges státust, valamint arról, hogy szülessen-e Beregszász központtal egy magyar autonóm terület?

]]>]]>
Az emberek elsöprő többséggel mindkét kérdésre igennel szavaztak. Öt nappal később, 1991. december 6-án Kijevben Antall József, Magyarország akkori miniszterelnöke aláírt egy olyan ukrán-magyar alapszerződést, amely nem reflektált a népszavazásban megnyilvánult népakaratra, és amely örök időkre lemondott Kárpátaljáról. Antall József miniszterelnök és Jeszenszky Géza külügyminiszter eljárását a Magyarok Világszövetségének Elnöksége a hazaárulás minősített esetének nevezte...

Ez a könyv a Magyarok Világszövetségének folytatásban közzétett, „Miért mondott le az Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról? – A magyar-ukrán alapszerződés aláírása (Kijev, 1991. december 6.) és ratifikálása (Budapest, 1993. május 11.)” című tanulmány bővített kiadása. Dr. Dányi László elemzése rendkívül alapos és hiánypótló: egy nélkülözhetetlen műfajt teremt meg a jelenkori magyar újságírásban és politika-tudományban.
*
„... Magyarország visszaillesztését elszalasztó kormányzati tevékenységgel foglalkozik, ennek részletes s nagyon korrekt módon minden irányú földolgozását végezte el... Dányi Lászlónak - ez kiderül könyvéből - határozott véleménye van az elszalasztott magyar lehetőségek felelőseiről, akik gyakorlatilag avagy gyávaság, vagy árulás miatt oly sok kárt okoztak a ma élő magyaroknak. Az a tény, hogy a lehetőségek föl nem ismeréséről (azaz politikai tehetetlenségről és középszerűségről) van szó, vagy emberi gyávaságról, vagy még ezeknél is súlyosabb tényezőkről, utólag elvileg már nem számít. Azonban e tényezők bemutatása mégis fontos, ugyanis a történelem mindig hoz valamilyen lehetőséget.

Dányi László könyve - több más fontos szempont mellett - e megközelítésből is nagyon jelentős alkotás. Bemutatja a jelenkor olvasóinak (politikusoknak és a tömegeknek egyaránt), hogy soha nincs veszve semmi - kivéve akkor, ha mi magunk mondunk le arról, amit esetleg el tudnánk érni. Historia est magistra vitae.
(Raffay Ernő történész)
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• Hatvan évvel ezelőtt, az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverésének idején
- A szabadságharc eltiprását Kárpátaljáról vezényelték
- Forradalmár állomásfőnök Csapon;

• „Lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”;
• Ami Kádár Jánosnak nem sikerült, most sikerülni fog;
• Miért fektették másfél évig a ratifikálást?
• Bégány Attila határon belüli harcai;
• Folytatódik a kínos vita a Parlament üléstermében;
• „Hazaárulók!” - amikor az ellenzék mentette meg a kormányt;
• Csupán 39 képviselő voksolt nemmel az alapszerződésre;
• Románia elszigetelése volt a cél?
• „Ilyen országvesztése még nem volt a magyar nemzetnek”;
• Nyikita Hruscsov után 30 évvel később Leonyid Kucsma is felkínálta Kárpátalját! - Hazaárulás 1991-ben, Elvi álláspont Magyarország Kárpátalja-politikájáról, Történelmi háttér;

• Epilógus - A kárpátaljai jelen - „Magyar az, akinek fáj Trianon”

Ajánljuk mellé:
]]>NGO - Titkos akták]]>
]]>A gondolatgyárak]]>
]]>Trianon naptár 2018]]>

RENDELHETŐ!

]]>]]>

]]>]]>

Hozzászólások

Béla
2019-07-07 10:18
Érdekes módszer, évekkel ezelőtti hozzászólások, a cikk maga régi, persze ettől még igaz. Annyira igaz, hogy Fekete Gyula a Kossuth díjat nem veszi át, antalltól és göncpatkánytól, mert ezt a két embert tartja felelősnek a magyar reménytelen jövőért, belelöktek minket, az államadósság, a népesedési csőd, az erkölcsi végső válság mély gödreibe...
Béla
2019-07-07 10:19
Kádár a magyar nép gyilkosa.
Béla
2019-07-07 10:21
S akkor nézzük a tényeket, Fekete Gyula Naplóm a történelemnek négy kötetéből. „Naplóm a történelemnek, részlet: „Képtelenül szélsőséges ez idő szerint Antall József politikai szerepének, munkásságának a megítélése a közvéleményben. Személy szerint ismerek olyanokat, akik történelmünk nagyjai, s olyanokat, akik történelmünk legsötétebb árulói közé sorolják. Az egyik felet mélyen sérti minden bíráló szó, mellyel Antallt illetik, a másik az Antall-hívőket tekinti a nemzeti erők legkártékonyabb züllesztőinek. Határon túli olyan honfitársunk, aki előtt csak fejet hajthatok, örökre a lelkébe égette Antall szavait: ő tizenötmillió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Más, szintén nagyszerű honfitársunk a határon túlról a „liberálisokkal megspékelt" Jeszenszky-külügynél kezdi a bűnlistát, s meg sem áll az elszakított magyar- 2930 o. ságot kiszolgáltató, a „történelmi árulásnak kaput nyitó" első - ukrán - „alapszerződés" kierőszakolásáig. Legkönnyebb volna kitérni az ilyen „antagonizmusok" elől, mondván: magától letisztul lassan ez a katyvasz, bízzuk az időre. Antall halott, ne vele foglalkozzunk; törődjünk inkább a körmünkre égett, legsürgősebb tennivalókkal. Ennek az érvelésnek épp a sarkpontja hibás: ANTALL UGYANIS NEM HALOTT. Túlélte halálát, s nem csupán jelen van a közéleti tusakodásokban, de hellyel-közzel megkerülhetetlen tényező, emléke nemzeti érzelmű szívekben is él, képe sok helyen függ a falon, szobrára lelkesen gyűjtögetnek. Pártjában ő maradt a tényleges elnök, s épp most gyülekeznek hadrendbe egyfelől azok, akiknek a segítségével az MDF-et történelmi hivatásának betöltésére elindító laki teleki szekértábort szétverte, másfelől azok, akiket olyan profi módon, olyan megejtő eleganciával szétvert, taccsra szorított vagy legalább ezzel-azzal semlegesített. De még az utóbbiak is - s ebben áll Antall kinek pozitív, kinek negatív előjelű nagy formátuma - többnyire a szívük táján melengetik a képét vagy használják legalábbis - fügefalevélnek. Természetesen nekem is van véleményem Antall Józsefről, nyilván az eddigiekből is kitetszik. De a naplómban, amennyiben magamnak írom, ezt fölösleges részleteznem és indokolnom, amennyiben a nyilvánosságnak írom, ízléstelen és tisztességtelen volna, hiszen Antall már nem védekezhet. Kerülöm tehát a személyiség minősítését, az ilyen-olyan feltételezéseket, de néhány ellenőrizhető, bizonyítható ténynek, tettnek, döntésnek, eredménynek a vázlatos említését nem tudnám, de nem is akarom megkerülni. Megkerülöm viszont a bizonytalan forrásból eredő igazolatlan vagy épp igazolhatatlan súgásokat, híreszteléseket; a szabadkőművesektől Csengey haláláig effélékkel tele a padlás. Ezek különben sincsenek - még ha volna is alapjuk - feltétlen összefüggésben az antalli nagypolitikával, viszont zavarnák, egyoldalúan befolyásolnák a tisztes tájékozódásban s az ítéletalkotásban az olvasót. Maradok tehát az ellenőrizhető tényéknél. A paktum - Kénytelen volt - mondják egyfelől. - Rögtön a választások után ollóba fogták, megzsarolták a bankárok: kivisznek minden dollárt, ha nem alkuszik meg az SZDSZ-szel. - CSAKHOGY NEM AZ SZDSZ-SZEL ÉS A BANKÁROKKAL KELLETT VOLNA PAKTUMOT KÖTNIE A NÉP ELLEN, HANEM FORDÍTVA: A NÉPPEL, ELLENÜK - így másfelől. - Ha akkor a választás győztese KIÁLL AZ ORSZÁG ELÉ, MINDENT ELÉRHET. Mögéje áll, akár népszavazáson, nyolcvan százalék, kigyomlálhatta volna az alkotmányból a kétharmados megkötéseket. Mellesleg a bankár nem hiánycikk a nemzetközi pénzpiacon, miért kellett zsaroló bankárokhoz ragaszkodni, pimaszul felsrófolt kamatlábaikkal együtt? Köztudott továbbá, hogy Antall a paktumot a pártvezetés tudta és beleegyezése nélkül kezdeményezte és kötötte. De hozzátartozik az igazsághoz: összehívtak száz pártembert, s azok utólag, több-kevesebb egyetértéssel helyben hagyták a paktumot. (Többen megírták: Csoóri javasolta Antallt az MDF vezérkarába. Meg kell tehát itt említenem: ezen a tanácskozáson egyedül Csoóri fordult szembe határozottan a paktummal.) Sajtó A kommunikáció forradalma új helyzetet teremtett a civilizált világban: a közvéleményt a média neveli, alakítja, teremti. Közvetve tehát az akármennyire demokratikus választásokat is. A DEMOKRÁCIÁT LEVÁLTJA A MEDIOKRÁCIA. A SAJTÓ FŐHATALOMMÁ NŐTTE KI MAGÁT. Évtizedek óta a forradalmak a rádió, a tévé megrohamozásával kezdődnek, minden egyéb hatalmi központ ostroma csak ezután következik. Lengyelországban, Csehszlovákiá- 2931o. ban a rendszerváltáshoz is úgy látott hozzá Walesa, Havel, HOGY KISZÓRTÁK A PÁRTÁLLAMOT ŐRZŐ-VÉDŐ SZERKESZTŐK, RIPORTEREK EZREIT. Nálunk a hajuk szála sem görbült. Beletörődve várták pedig az obsitot, gondosan kiürített asztalfiókokkal - érintetlenül, hitetlenkedve pakolták a holmijukat vissza. Eldőlt a kilencvennégyes választás sorsa is ezzel. Már csak az a kérdés maradt, milyen arányú lesz a vereség. ANTALLNAK, HA VALÓBAN ÉRETT ÁLLAMFÉRFI VOLT, TUDNIA KELLETT, MI A FŐHATALOM. S tudnia kellett: ha a főhatalom az Aczél-nevelte pártállami őrhadosztály kezében marad, ő miniszterelnöknek sem lehet több, mint másodhegedűs.
Béla
2019-07-07 10:22
A legjobb eset az, ha valóban nem tudta, mert az csak politikai éretlenségét bizonyítaná. S akkor csupán az ő gyarlósága, alkalmatlansága az eredője a történelmi bűnnek, amely megalapozta a mai féktelen restaurációt. De idéznem kell azt a véleményt is, mely szerint Antall nagyon is tudta, hogy a Sajtó a főhatalom. Csakhogy ő Lakitelek taccsra szorításával, egy MDF-idegen LIBERÁLIS STÁB BEEMELÉSÉVEL A PÁRT VEZETÉSÉBE KEZDETTŐL FOGVA A LIBERÁLIS NAGYKOALÍCIÓT ÉPÍTGETTE MAGÁBAN, S GONDJA VOLT RÁ, HOGY A SAJTÓMONOPÓLIUM A JÖVENDŐ SZÖVETSÉGES, AZ SZDSZ KEZÉBEN MARADJON. A paktum hírére 1990 májusában Különvélemény címmel cikket írtam (Szélrózsa, 1990. június), melyben húsz pontba szedtem a rendszerváltás várható erőpróbáit. Elküldtem Antallnak az írást, második pontját külön jelzéssel ellátva. (Más alkalommal közöltem már ezt a passzust a naplómban, elnézést azoktól, akik ismerik.) „2.) Ahogyan Romániában a szeku volt a párthatalom legfőbb támasza, ugyanúgy nálunk a tévé, a rádió, a napisajtó, minthogy a KÁDÁR-ACZÉL-RENDSZER felvilágosult abszolutizmusa nem elsősorban az erőszakszervezetekkel, hanem az egyenirányított TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓVAL, A PÁRTVEZÉRELT SAJTÓMONOPÓLIUMMAL IGYEKEZETT ALÁDÚCOLNI HATALMÁT. Romániában a szeku időben beépült a forradalomba, noha így kétségkívül túlélte, meglehetősen megtépázva élte túl a fordulatot; mi a sajtómonopóliumot szinte érintetlenül örököltük át, úgyszólván a teljes vezérkarával együtt... A pártállam sajtója is idejekorán beépült az egyébként is csendes forradalomba - illesse tisztelet az őszintén csatlakozókat -, de ma már nem lehet kétséges, hogy a sajtószabadság és a demokrácia mindennapos meggyalázására oly nagy gonddal válogatott pártos vezérkar jóval nagyobbik része nem szemléletet, meggyőződést, módszert, csupán uniformist váltott, S MA A SAJTÓSZABADSÁG, A DEMOKRÁCIA ÉS A PÁRTATLANSÁG PAJZSA MÖGÉ BÚJVA FÉLTÉKENYEN ŐRZI MONOPÓLIUMÁT. Az MDF és a kormánykoalíció megbocsáthatatlan történelmi bűne lesz, ha - egy paktum szellemében - az átmentés társtettesévé szegődik." Megtörtént. Most vezekel az ország a bűnért, de látnánk már végét legalább.
Béla
2019-07-07 10:22
Ide tartozik még: voltak kísérletek arra, hogy a totális sajtómonopólium ellenében a Magyar Hírlapot, a Magyar Nemzetet, a Szabad Földet (hatszázezres példányával) megszerezzék a nemzeti erők, de Antall ezeket a kísérleteket elhárította. Alapított viszont egy lapot (Új Magyarország). Albert Gábort, Kocsis L. Mihályt nem tűrte sokáig a lap élén, lecserélte őket liberális főszerkesztéssel. Olyannyira liberálissal (trójai „Faló"-nak is mondhatnám), hogy takarodnia kellett a laptól Lakitelek maradékának is. Adósságszolgálat Már az idézett Különvéleményben fölrémlik: „12.) Eladósodásunk hosszú évek óta gyakorlattá erőszakolt politikája katasztrofális. Nem lehet, hogy a világ azzal viszonozza Magyarország kezdeményező szerepét a mai világtörténelmi fordulatban, hogy tétlenül hagyja megalázni, kizsigerelni, évről évre kiszolgáltatottabb helyzetbe taszítani a múltja bűneit, kártékony hanyagságait is magára vállaló országot. Hiszen mi nem csak a felelőtlen párt-diktatúra felelősségét vállaltuk át az elherdált kölcsönök teljes terhével, hanem a felelőtlen 2932 o. hitelezők felelősségét is, akiknek pontosan tudniuk kellett, hogy feneketlen zsákba öntik a pénzüket." MINDEN ERKÖLCSI ALAPUNK S NEMZETKÖZI POLITIKAI HITELÜNK MEGVOLT AHHOZ 1990-BEN, HOGY A CSŐD KÜSZÖBÉIG JUTOTT PÁRTDIKTATÚRA TOVÁBBÉLTETÉSÉRE - TEHÁT ELLENÜNK - NYÚJTOTT HITELEKET NE VÁLLALJUK ÁT, NE TEKINTSÜK JOGFOLYTONOSNAK. ERRE MEGFELELŐ JOGI INDOKLÁS IS KÍNÁLKOZOTT. Az átváltáshoz képest már az is fejedelmi, pazarló engedménynek számított volna, ha szigorúan üzleti alapon megfelezzük a tartozást, s nem vesszük a nyakunkba a felelőtlen hitelezők felelősségét is (végtére a kölcsönügyletekért a felelősség a két felet oda-vissza terheli). Antall átvállalta a már addig is képtelenül felszaporodott adósságot („FIZETÜNK, HA BELEDÖGLÜNK IS!"), s örülhetnénk, ha ez a semmivel nem indokolható felelőtlenség az országot csak egy vesztes háborúhoz mérhető terhekkel sújtaná, az még helyrehozható. De azóta tíz¬tizenkétszeresen fizettük vissza kamataiban az eredeti kölcsönt, azóta a harmincegynéhány milliárdra felszaporodott adósság lett az alapja az ország teljes kifosztásának, s a vége így is az lesz, amit 1990-ben még jogi keretek között s önszántunkból megtehettünk volna: nem fizetünk, mert nem lesz miből. De közben elajándékozza a szoclib koalíció az országot „privatizáció" ürügyén az egymást váltó hitelezőknek, közben elveszítettük erkölcsi, jogi, politikai alapunkat a fizetés megtagadására, hiszen a mai hitelezők már nem a pártállamnak hiteleznek. Bíró Zoltán írja Elhervadt forradalom című könyvében: „Az új parlament és kormány megalakulásakor egész Európa és Amerika ugrásra készen állt a lényegében elsőként rendszerváltó Magyarország támogatására. A kormány ahelyett, hogy az első pillanatokat kihasználva törekedett volna az előző rendszer által csinált államadósságtól különféle engedményekkel, törléssel, vagy más kompenzációval megszabadulni és megszabadítani az országot ettől a fojtogató tehertől, fennen meghirdette, hogy fizetni fog minden áron. Ezzel a törlesztéssel, kamatfizetési kötelezettséggel azután nem tudott mást kezdeni, csak ráhárítani - sokszoros adóztatással s egyebekkel - az ország népére és a magyar gazdaságra, a vállalkozókra. A kormány ezzel elmulasztott egy soha vissza nem térő pillanatot, örökül hagyva a külföldi adósság teljes gondját az utódokra." SUMMA SUMMÁRUM: SZÁZVALAHÁNY ELADÓSODOTT ORSZÁG KÖZÖTT NEKÜNK VOLT A LEGSZILÁRDABB ERKÖLCSI, POLITIKAI, JOGI ALAPUNK A PÁRTÁLLAMOT TOVÁBB ÉLTETŐ, A RENDSZERVÁLTÁST KÉSLELTETŐ, TEHÁT ELLENÜNKRE FELHASZNÁLT KÖLCSÖNÖK TÖRLÉSÉRE. DE SZÁZVALAHÁNY ELADÓSODOTT ORSZÁG KÖZÖTT TALÁN EGYES-EGYEDÜL MI VAGYUNK, AKIK AZ ADÓSOK BÖRTÖNÉBE ZÁRVA MÉG CSAK NEM IS DÖRÖMBÖLHETÜNK A CELLAAJTÓN, MÉG CSAK KÍSÉRLETET SEM TETTÜNK SZÁZSZOR JOGOS ENGEDMÉNYEK KICSIKARÁSÁRA. OLYAN TÖRTÉNELMI BŰN EZ, AMELY A LEGNAGYOBBAK KÖZÜL VALÓ; TÖBB ÉVTIZEDES S MÉG MINDIG BELÁTHATATLAN TÁVLATÚ NYOMORÚSÁGGAL FIZET ÉRTE AZ ORSZÁG. SAJNÁLOM, HA EZ A KEGYETLEN IGAZSÁG SÉRTI AZ ANTALL-HÍVŐK LELKÉT, DE TÉNYNEK VEHETJÜK, HOGY AZ ADÓSOK BÖRTÖNÉBE Ő TERELTE BE A MAGYARSÁGOT, KAMATRABSZOLGASÁGUNKNAK Ő AZ ELSŐ SZÁMÚ FELELŐSE.
Béla
2019-07-07 10:23
Népesedésügy Az MDF-nek népesedésügyünk gondjairól és feladatairól programot adott 1988 őszén egy szegedi nyilvános vita és állásfoglalás - hatalomra kerülve a párt ezt a programot elsüllyesztette. Antall épp olyan allergiával kezelte a népesedésügyet, mint mindmáig a liberálisok, „az élet védelméről" hazug címszavával, az ellenzék segédletével áterőltette a parlamenten a legliberálisabb abortusztörvényt. Pénzügyminiszterei - legkivált Szabó Iván - folytatták elődeik anya-, család- és gyermekirtó politikáját; évről évre morzsolódott a GYES, a családi pótlék vásárlóértéke, ennek arányában szigorodott a gyermeknevelés megadóztatása, kísérlet sem történt a Szegeden nyomatékkal ajánlott családi adózás bevezetésére, stb.” Itt megszakítom Fekete Gyula idézetét, s vádolom Antallt, hazaárulással, népirtásban tettestársi minőségben bűnösnek találva. Antall komcsi ügynök volt. Ha nincsen antall viszolyogtató személye, lénye és működése. SOHA HORNÉK A HATALOMBA VISSZATÉRNI NEM TUDNAK, S ma az egész nép helyzete más lenne, lehetne. Majd pontról pontra cáfoljuk a félherényi aljas vádjait. Pontosan kiderült azonban már most, a szabóivános mdf valójában soros trójai falova volt, s a nemzeti oldal mételye. Antall rohadt volt, rákos, bomló és gonosz lény.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Emberi kapcsolatok (36) Irodalmi kávéház (513) Szépségápolás (15) Mozaik (83) Gazdaság (667) Rejtőzködő magyarország (168) Politika (1581) Alámerült atlantiszom (142) Életmód (1) Belföld (8) Flag gondolja (33) Titkok és talányok (12) Kultúra (6) Nagyvilág (1464) Vetítő (30) Tereb (141) Heti lámpás (260) Gasztronómia (539) Mondom a magamét (6236) Történelem (15) Mozi világ (440) Tv fotel (65) Autómánia (61) Jobbegyenes (2380) Sport (729) Egészség (50)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>